Начало 10-те ПЛАНИНСКИ ПЪРВЕНЦИ
Понеделник, 13 Юни 2011    Печат

     Движението стартира на 01.01.2005 година и заменя досегашното „Покорител на 7-те планински първенци” като дава възможност на опитните планинари да покорят най – високите върхове на най – големите и известни планини в България.
Книжките се издават от Български туристически съюз. Те се продават от туристическите дружества, туристическите обекти край планинските първенци и други.
     Покоряването на всеки връх се удостоверява със заверка /полагане на специалния печат/ на определеното място в личната книжка на всеки участник в движението.Заверката в книжката се извършва от упълномощеното длъжностно лице в съответния /най – близкия/ обект на изкачения връх.
     Покорителите на всички първенци от движението "10-те планински първенци" получават една значка.


     Печатите за 10-те върха се намират, както следва:


- Връх Мусала – наблюдателница на връх Мусала, заслон Еверест;
- Връх Вихрен – х.Вихрен, х.Бъндерица;
- Връх Ботев – наблюдателница на връх Ботев;
- Връх Черни връх – чайна или наблюдателница на Черни връх, х. Алеко;
- Връх Руен – х.Осогово, х.Трите буки;
- Връх Гоцев – х.Славянка, х.Извор;
- Връх Голям Перелик – х.Перелик;
- Връх Радомир – х.Конгур;
- Връх Руй – печата временно се намира в ресторанта на х. Ерма;
- Връх Богдан – информационен център град Копривщица, х.Средногорец.