„Чудните мостове“ (Ел Кюприя)

Обект номер: 
85
Област и град: 
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
Родопи

Уникалният скален феномен, известен още с името Ел Кюприя е разположен на течението на р. Айдарско дере и се намира в средните Родопи.
Образуванието му вероятно е станало при земетресение, причинило срутване на някогашна

пещера. С течение на времето под въздействие на атмосферни процеси са се оформили в мраморните скали два редки по своята красота естествени мраморни моста.

Първият, по – голям мост е широк 12-15м, дълъг 96м, с отвор дълбок 45м и почти толкова (43м) широк.
На около 200 м по-надолу по дерето, е вторият мост, дълъг към 60м. Площта на феномена е 40,3х и е на 1450 м нaдм.в.

Карта: 

Коментари

Здравейте! Къде се намира печата за Чудните мостове?

Печат има в туристически информационен център с. Широка Лъка, в хижа "Перелик" и в хижа "Скални мостове" 

Добави коментар

Btsbg.org © 2021 All rights reserved