Епископска Базилика (откр. 1989 г.)

Обект номер: 
46
Област и град: 
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
Сандански

Обект „Епископска базилика” е открит през 1989 г. От Владимир Петков при спасителни археологически разкопки. Освен базиликата се открити още Баптистерий (кръщелна), вътрешен двор (атриум) и сгради, свързани със църковния живот и ритуал през

епохата на ранното християнство V – VІ век. В центъра на комплекса се намира класическа трикорабна базилика, впечатляваща със своята монументалност, вътрешна архитектура и разкошни подови мозайки и стенописи. Базиликата е еднопсидна, с апсида вписана в правоъгълник, ориентирана в посока изток-запад. Сградата е градена от обли речни камъни с пояси от 3 до 5 реда тухли, представляващи късноримския начин на градеж, наречен „опус микстум”, т.е. смесен строеж. Наосът (централното помещение на храма) е съставен от главен и два странични кораба, разделени по между си с колони, изпълнени в римо - коринтски стил. Стъпващите върху стилобат колони заедно с капитела и базата са достигали впечатляващата и днес височина от 5 м., а страничните зидове на сградата са стигали до 11 м.. Централното било на сградата е с височина до 15-16 м. Вкопан в мраморната настилка остава откртият за първи път в античния град под днешния град Сандански „Амвон”. На място е запазено първото стъпало, заедно с оловните спойки за парапетните колонки. В презвитериума отделен отделен от централниа кораб с уникална канцелна преграда, с изоразени на нея сцени от Евангелието е имало мозайки в стил „опус сектиле”. От сградата, която е била и седалище на епископа е ставало и фактическото управление на града и прилежащия район по долината на Средна Струма.

Работно време: 

Работно време:
Понеделник - петък: 9.00 - 12:00 и 13:00 - 18.00
Почивен ден – неделя и понеделник

Входни такси:
възрастни – 2 лв.
учащи и пенсионери – 1 лв.
беседа – 10 лв.
беседа чужд език – 15 лв.

Контакти: 

тел.: 0892253177;

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved