Историческа местност „Оборище“

Обект номер: 
36
Област и град: 
ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Панагюрище

През XIX век Панагюрище преживява истински икономически разцвет благодарение на занаятите. През 1876 година тук е центърът на 4-ти революционен окръг, което е причина след потушаване на въстанието градът да бъде опожарен и напълно унищожен. Затова в него почти няма оцелели възрожденски къщи. Останали само няколко сгради като Тутевата къща, в която на 20 април 1876 е обявено въстанието. В нея се пази и гостната стая, където били отседнали апостолите и било написано възванието към българския народ. А в градския исторически музей се съхранява и един от преписите на „Кървавото писмо", дало началото на въстанието.

Историческата местност Оборище е разположена на 8 км от гр. Панагюрище и е свързана с една от най-светлите страници в историята на българския народ.

От 14 до 16 април 1876 г. на това място заседава Първото българско народно събрание.

Българският централен революционен комитет в Гюргево, в края на 1875 и началото на 1876 г., решава в България да бъде обявено въстание. На 4 април изпраща писмо-окръжно до селищата на четирите революционни окръга, както била разпределена страната. Четири дни след пристигането на писмото избраните от народа делегати започват да пристигат. На събранието присъстват 64 делегати с редовни пълномощия, а общо са над 300 души. За заседателна зала на народните избраници служи горската поляна. Делегатите заседават на маса, върху която са поставени за клетва сабя, пистолет и църковния кръст на поп Грую. По околните дървета са закачени газени фенери. Извършен е молебен. Делегатите полагат клетва. Това е една неповторима феерична картина, която по израза на Захари Стоянов-делегат, остава запечатана в паметта на присъстващите.

Събранието на Оборище ръководи Георги Бенковски, като най-важният въпрос се отнася до ръководството на въстанието. След бурни дебати за ръководители са приети Георги Бенковски и Панайот Волов.

След тридневни заседания и оживени разисквания събранието приема въстанието да бъде обявено на 1 май 1876 г. и изработва тактика за водене на боевете. Избира и комисия, която да разработи цялостен, подробен план за обявяване и провеждане на въстанието.
Местността, където се провежда Първото народно събрание е обявена за историческа. Тук признателният български народ от цялата страна идва на поклонение пред белокаменния паметник, издигнат през 1928 г. за увековечаване на това велико събитие от нашата история. В долната част на паметника са изписани имената на апостолите и участниците в събранието - хора, станали легенда за поколенията. В чест на 100-годишнината в Панагюрище е издигнат паметник на Априлското въстание. Затова всяка година на 1 и 2 май тук се провеждат всенародни тържества.

Работно време: 

Свободен достъп. Не се заплащат входни такси. 


При предварителна заявка, Историческият музей в Панагюрище може да осигури уредник, който да дойде с туристите на място. Беседата е само на български език.

Контакти: 

Исторически музей
град Панагюрище, ул. „Райна Княгиня" № 26


Тел: +359 357 63712


http://www.museumpan.hit.bg/

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved