Ивановски скални манастири

Обект номер: 
50а
Област и град: 
РУСЕНСКА ОБЛАСТ

Скалният манастир-лавра “Св. Архангел Михаил” при с. Иваново е разположен в долината на р. Русенски Лом, недалеч от с. Иваново. Той е основан през 20-те години на ХІІІ в. от монаха Йоаким, който по-късно става български патриарх. Негови дарители са царете Йоан Асен ІІ (1218-1241), Йоан Александър (1331-1371) и други представители на царския двор, на които са запазени ктиторски портрети. Манастирът има сложно устройство и обединява няколко комплекса от скални помещения. В шест негови храма са запазени стенописи, разкриващи характерните черти на българското изкуство през ХІІІ и ХІ V векове. По време на Второто българско царство (ХІІ-ХІ V в.) манастирът се утвърждава като голям духовен и книжовен център, с дейността на който се свързва т. нар. “Висарионов патерик”. По стените на манастирските помещения се разчитат графити и надписи с важни исторически сведения.
Световна известност имат стенописите в църквата “Св. Богородица”, които се нареждат сред най-преставителните образци на Палеологовото изкуство на Балканите. Техните високи художествени качества са причина за включването им от ЮНЕСКО в списъка на световното културно наследство. През ХІ V в. манастирът става средище на исихазма. Той съществува и през ранните векове на османското владичество, но постепенно запада.

От 1978 г. е обявен за Национален археологически резерват.

Текс - регионаен исторически музей гр. Русе

Работно време: 

Начало на сезона - 01 Април

Край на сезона - 31 Октомври

Раб. време в сезон - 09.00ч.-16.30ч.


Входни такси:
Групи (над 5 души) - 3,00 лв. на човек.
Индивидуални посещения - 4,00 лв. 
Ученици, студенти, пенсионери - 1,00 лв.


Беседа: 4.00 лв. (за цяла група).

Контакти: 

За информация:  0897 90 54 13, 082825002, 082800765.

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2023 All rights reserved