Музей на образованието

Обект номер: 
19а
Област и град: 
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
Габрово

В началото на XVIII век един от българските духовни центрове е Габрово. Той се превръща в люлка на българското светско образование. Тук, на 2 януари 1835 година, се открива Първото българско светско училище, а създадените за неговите нужди първи

учебници, помагала и пособия, се възприемат като еталон от по-късно възникналите български училища. От 1872 година Габровското училище прераства в Първата пълна гимназия в България. От 1889 година тя приема името на своя благодетел Васил Априлов и се нарича Априловска гимназия.

През 1974 година е създаден Националният музей на образованието, който се помещава в обявената за паметник на културата историческа сграда на Априловската гимназия. 

Работно време: 

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка
зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка

Входни такси:
1. ВХОДЕН БИЛЕТ:
  ● възрастни – 4 лв.
  ● ученици, студенти и пенсионери – 3 лв.
  ● семеен билет – 8 лв.
 
 2. БЕЗПЛАТНО:
  ● деца до 7 г.
  ● хора с увреждания
  ● представители на други музеи
 3. БЕЗПЛАТНИ ДНИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ:
  ● 3 март – Ден на Освобождението на България от османско робство
  ● 24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
 4. БЕСЕДИ:
  ● на български език – 8 лв. 
  ● на чужд език – 15 лв.
 5. ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД НА МУЗЕЯ:
  ● писмена библиографска справка – 7 лв.
  ● сканиране с обработка – 0,20 лв. (на страница)
  ● ксерокопия във формат A4 – 0,30 лв. (на страница) 
 6. ПИСМЕНА СПРАВКА ЗА НАЛИЧИЕТО НА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ: 
  ● в музейния фонд – 7 лв. 
  ● изготвяне на писмена историческа справка по зададена тема – по договаряне
 7. ТРАНСПОРТИРАНЕ И ДОСТАВКА НА ФОНДОВИ МАТЕРИАЛИ:
  ● от фонда – 10 лв.
 8. СКАНИРАНЕ И КСЕРОКОПИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СНИМКИ И ДРУГИ ОТ ФОНДА (БЕЗ УНИКАТИ):
  ● сканиране с обработка – 1 лв. (на страница) 
  ● ксерокопиране във формат А4 – 1,50 лв. (на страница) 
 9. ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕМАТИКО-ЕКСПОЗИЦИОННИ ПЛАНОВЕ ЗА ИЗЛОЖБИ: 
  ● по договаряне
 10. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗЛОЖБИ ПО ВЪНШНИ ПОРЪЧКИ (ДИЗАЙН):
  ● по договаряне
 11. ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА С МУЛТИМЕДИЯ И ИНТЕРНЕТ:
  ● април – октомври вкл. – 80 лв./час
  ● ноември – март вкл. – 100 лв./час

Контакти: 

Директор 066/ 800 770
Уредници 066/  800 440
Екскурзоводи 066/ 806 461

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved