СКАЛЕН ФЕНОМЕН "ТРИТЕ БРАТЯ" - ГРАД АЙТОС

Обект номер: 
Област и град: 
БУРГАСКА ОБЛАСТ
Бургас

СКАЛЕН ФЕНОМЕН "ТРИТЕ БРАТЯ" - ГРАД АЙТОС

  Намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Граничи със следните общини: на север - с Руен, на запад - с Карнобат, на юг и югоизток - с Бургас и на изток - с Поморие. Обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на р. Айтоска. С площ от 402,866 km2  заема 5,2% от територията на областта. В състава й са включени град Айтос и 16 населени места с население от общо 36 000 души. Градът се намира на 370 км. от София и на 29 км от областния град Бургас.

         Релефът

е предимно равнинен. Северните части на общината по цялото й протежение са заети от южните разклонения на невисоката (до 700 м) Айтоска планина. В Айтос се намира единственият изкуствено създаден парк "Славеева река". По проект на Община Айтос, през 2018 г. в парка са инвестирани 1.6 млн. лв за изграждане на зони за отдих и спорт.

Паркът е приютил Етнографския комплекс "Генгер" - Алеята на старите занаяти, съхранила традиционните айтоски стилове в архитектурата, знаятите и бита на стария град. Комплексът разполага с хотелска база, механа и кафене, обслужващи гостите.

         Скалният феномен "Трите братя"

се намира в местността "Казаните", в парк "Славеева река", на 200 м надморска височина. Природната забележителност е един от символите на Айтос - уникално скално образувание, наподобяващо трима великани. Това е скална група във вид на човешки фигури, които се издигат в м. “Казаните” на 300 м източно от Айтос. За тази природна забележителност са създадени много легенди.

В една от тях се разказва, че това са трима братя, бранители на крепостта „Аетос” и защитници на потиснатите. Тримата братя притежавали изключителна сила, и водили много героични битки в околността. Скалите, по които стъпвали се огъвали под тежките им кралимарковски стъпки и оставяли огромни вдлъбнатини – широки и дълбоки колкото казани. Затова местността получила името „Казаните”.

Вечер, Тримата братя се прибирали, за да отдъхнат след тежките дневни боеве. За да се прикрият от нападателите си, те се превръщали в три сини скали. В мирно време, когато не съществува заплаха за града, те се „прибирали” в скалата. От древността до днес, извисили огромните си скални тела над града, макар и вкаменени, братята продължават да бдят за мира и спокойствието му.

        Със заповед №1799 /30.06. 1972 г.

на Министерството на горите и опазване на природната среда скалният феномен "Трите братя" е обявен за природна забележителност, представляваща интерес за науката и развитието на туризма (ДВ бр.59, 1972 г.). Територията е идентифицирана като потенциална Натура 2000 зона и част от европейската екологична мрежа.

Природната забележителност „Трите братя е включена в потенциалните защитени зони по Дерективата за хабитатите в Република България под №90 /БГ 0000119/, заедно с прилежащата територия на площ 1047,0 ха.

      Пейзажът в района около "Трите братя"

напомня камениста пустиня. Тук вирее Айтоскиат клин - гентер, известен още като Astracantha aitosensis и "бодливо сграбиче". Нисък, бодлив, туфест храст, с 4-метрови мощни корени. Български ендемит. Сега видът е включен в списъка на застрашените растения в България. Местностите Трите братя и Казаните около град Айтос, където е единственото естествено находище на генгера, са обявени за природна забележителност през 1972 г.  Айтоският клин е включен в европейския списък на редките, защитени и ендемични растения с категория рядък.

От "Трите братя" тръгват две живописни еко пътеки:

І. ЕКОПЪТЕКА: "Трите братя", в дясно, по червена маркировка, се стига до "Орела" - бронзова статуя, символ на град Айтос / древното име на Айтос е АЕТОС, преведено от гръцки, означава "орел"/. Връщаме на североизток обратно по маркировката - до природната забележителност "Казаните". Еко пътеката продължава през Мотописта - Изворите на "Славеева река" - "Козелът" - "Туристическата чешма" - "Зоопарк" - Айтос - парк "Славеева река".

ІІ. ЕКОПЪТЕКА: "Трите братя", посока изток - Айтоска кория - Съдиевско аязмо - село Съдиево.

Във връзка с увековечаване на природната забележителност "Трите братя", е издигнат монумент – скулптурна композиция "Трите братя" - входен знак на град Айтос. 

 

 

 

 

Работно време: 

работно време

без почивен ден

8.00-18.00ч

Контакти: 

тел.:0885620830, 0885620876

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved