хижа Седемте партизани

Местоположение: В м. Тарафови ниви, в североизточните склонове на вр. Орела, 904мн.в.
Описание: Комплекс от сграда и сезонни бунгала с общ капацитет 60 места. Сградата е с капацитет 18 легла, вътрешни и външни мивки, външни санитарни възли, собствено ел. захранване, отопление с печки на твърдо гориво, туристическа столова и кухня, летен навес. 
През летния сезон се разкриват допълнително места в три бунгала с по 14 легла. 
Изходен пункт: с. Климент, общ. Карлово – 7 км почвен път.
Съседни обекти: х. Фенера – 5ч; вр. Фенера (1204мн.в.) – 2.30ч.
Стопанин: ТД „Здравец – Климент” – с. Климент, общ. Карлово.
За контакти: 0899 917938, 031309/221, e-mail: kmet_m [hop] abv [bts] bg

Добави коментар

Btsbg.org © 2021 All rights reserved