ОСНОВНИ ПРАВИЛА НА МАРКИРОВКАТА - ERA

ОСНОВНИ ПРАВИЛА НА МАРКИРОВКАТА - ERA може да изтеглите от ТУК 

Европейски пътеки (Е-пътеки) и маркировка

През 2009 г. Комисия на ERA одобри универсално лого за Е-пътеки - синьо поле на формат 9x7 см заедно с жълтите "европейски" звезди в кръг, голяма жълта буква "Е" с номера на дадената Е-пътека и малкък жълт маркер- "www.era-ewv-ferp.com". Целта беше да се подсили постоянната маркировка със специалната табела за насочване по Е-пътеката. През 2017 г. в Брашов делегатите бяха уведомени за липсата на маркировка по Е-пътеките, поради което ERA разработи централизирано производство на маркировъчни знаци за Е-пътеките. Бе намерена фирма, която да направи такива знаци под формата на сандвич от два алуминиеви слоя с полиетиленово ядро. Възможно е да поръчате 1 брой заедно с уникална висяща система за поставяне на стълб. Цените за знаците, окачената система и стикерите ще бъдат предоставени при поискване на адрес: secretariat [hop] era-ewv-ferp [bts] com. Офисът на ERA ще записва поръчките от страна на организациите-членки, за да извърши групова поръчка с отстъпка.

 

Маркировка на Е-пътеките

В почти всяка страна в Европа има Е-пътека, която обикновено е маркирана с местни (национални) маркировъчни знаци. ERA няма за цел да промени всички местни маркировъчни знаци с европейски такива. Европейските знаци могат да се използват допълнително, като добавъчни знаци, например: един маркировъчен знак на всеки 2 км, маркировъчни знаци на важни кръстовища и маркировъчни знаци на специални места – примерно в началото и края на пътеката. Ако има специални маркировъчни знаци, съдържащи списък на Е-пътеки, не ги премахвайте, а ги оставете. Ако има местен маркировъчен знак само за дадена Е-пътека, моля, заменете този знак с европейски.

 

 

Номер на синия цвят: PANTONE REFLEX BLUE, цвят RGB: 0/51/153 (hexadecimal 003399)
Номер на жълтия цвят: PANTONE YELLOW, цвят RGB: 255/204/0 (hexadecimal FFCCOO)
Размер: около 7 x 9 cm.

 

 

 

По-надолу следват образците на12-те маркировъчни знаци за 12-те Е-пътеки:
 

E_1_signE_2_signE_3_signE_4_sign

E_5_signE_6_sign

E_7_signE_8_signE_9_signE_10_sign_01

E_11_sign_01E_12_sign_01

 

 

През последните 100 години пътеките се превърнаха в незаменима част от пешеходния туризъм в Европа. Те допринасят за опазването на природата, за разбирането на природата като цяло , за опознаването на историческите забележителности в конкретни региони , както и за опознаването на общата ни европейска история в най-широкия възможен контекст.

 

Маркировката, чието начало в някои региони датира от преди 140 години, се осъществява предимно от туристически клубове, които използват доброволци за тази цел.
Съществуващата система за маркиране е разработена така, че всички пътеки да отговарят на основните изисквания или принципи за маркираните пешеходни пътеки.

Разнообразието от видове маркировки в отделните райони не е пречка за движението на пешеходци по маркираните пътеки. Най-общо Европа е разделена на 4 региона, които използват различни маркировъчни системи, въпреки че системата за маркиране във всеки регион има много сходни знаци и правила:

• ЮГОЗАПАДНА ЕВРОПА: Холандия, Белгия, Франция, Испания, Португалия, Италия

• ЦЕНТРАЛНА И ЮЖНА ЕВРОПА: Австрия, Хърватия, Словения, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина

• ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА: Източната част на Германия, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Естония, Румъния, България

• СЕВЕРОЗАПАДНА ЕВРОПА: Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, Великобритания, Департамент Vosges във Франция, Западната част на Германия

 

ОСНОВНИ ПРАВИЛА НА ERA ЗА МАРКИРОВКАТА НА ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ

 

 

  1. Маркировката трябва да се поставя по посока на маршрута, така че да се вижда ясно от разстояние.
  2. Маркировките трябва да бъдат позиционирани върху даден обект, така че целият знак да се вижда от приближаващия турист, като се гарантира, че повърхността на маркировката образува ъгъл над 45 ° с линията на трасето.
  3. Маршрутът трябва да бъде маркиран в двете посоки, с два ясни отделни маркировъчни знака. Всеки от тези знаци трябва да бъде разположен само по отношение на едната посока.
  4. Кръстовищата са места, където пътеките се пресичат, присъединяват се или се разминават една с друга. При извършване на маркировката специално внимание трябва да се обърне на кръстовищата, където туристът може да напусне маркираната пътека по грешка. Поради тази причина всички кръстовища трябва да бъдат маркирани в двете посоки.

• Маркировката, указваща правилната посока, трябва да се постави на не повече от 10 м след кръстовището, така че да е ясно видима от кръстовището и да показва недвусмислено промяната на посоката. Този знак се нарича водещ маркировъчен знак.

• Друг маркировъчен знак трябва да бъде поставен малко по-нататък по правилния маршрут. Той се нарича маркировъчен знак за потвърждение.

5. Дългите участъци от маршрути без кръстовища следва да бъдат снабдени с маркировки за потвърждаване правилността на маршрута. Разстоянието не трябва да надвишава 250 метра. Това разстояние трябва да бъде съкратено в тежък или планински терен.

6. Ако маркираният маршрут продължава по друга пътека или внезапно променя посоката, трябва да се използва стрелка, която показва новата посока.

7. Трябва да се обърне особено внимание на маркирането на маршрути в застроените райони, и по-специално на участъците, които напускат застроени райони.
8. Указателните табели или знаците във вид на показалец, указващи маршрута на маркираната пътека, трябва да бъдат поставени на началните / крайните точки на маршрута, на кръстовища и на други необходими места по маршрута.
9. Указателните табели или знаците във вид на показалец трябва да посочват една или повече дестинации по маркирания маршрут, както и разстоянието в km (мили) или часове. Ако дестинацията е посочена на  указателната табела или показалеца, тя трябва да бъде посочвана на всички следващи указателни табели или знаци във вид на показалец, докато не бъде достигната посочената дестинация.

Btsbg.org © 2022 All rights reserved