50-о Общо събрание на Европейската асоциация за пешеходен туризъм ERA

07/11/2019

От 17 до 20 октомври 2019 г в гр. Бад Урах, Германия, се проведе 50-ото юбилейно Общо събрание на Европейската асоциация за пешеходен туризъм (ERA). Българският туристически съюз бе представен от председателя на БТС доц. д-р Венци Росманов и изпълнителния секретар на БТС Зорница Радонова.

На Общото събрание присъстваха 48 от общо 63-те организации-членки. В деня, предхождащ самото Общо събрание - 18 октомври, имаше ноу-хау сесии с дискусии върху програмите „Водещи квалитетни еднодневни екскурзии”, „Водещи квалитетни региони”, европейските маршрути, зимните походи 5-8 март 2020 г. в Тирол и трек фестивала в Каталуния от 3 до 10 май 2020 г.

Общото събрание бе открито от председателя на ERA Борис Мичич, който приветства делегатите и представи годишния доклад с акценти върху основните проекти, по които работи организацията. Резултатите по един от тях – „Добро управление в спорта”, ще бъдат обявени през 2020 г. и те ще помогнат на председателите на европейските организации да развиват по-успешно спортната си дейност. Относно подобряването на условията за катерене и планински спортове в рамките на програмата на ЕС „Еразъм плюс” бе подчертано, че ERA ще партнира с EUMA (Европейски съюз на планинарските асоциации) и ще отговаря за пешеходните пътеки. Усилията ще бъдат насочени към анализиране и предоставяне на актуална информация за хижите, пътеките, зоните за катерене. Броят на пътеките по проекта „Водещи квалитетни пътеки – най-доброто в Европа” вече е 16, а още три очакват получаване на сертификат. Относно „Водеща квалитетна дневна пешеходна екскурзия - най-доброто в Европа” ще бъдат изготвени ново лого, условия и правила до 2020 г. По проекта „Водещ квалитетен регион – най-доброто в Европа” до 2021 г. трябва да бъде създадена третата класификация на ERA в тази серия от най-добрите водещи квалитетни пътеки в Европа. Към проекта „Пешеходни водачи” е заявен интерес от Португалия и България. По всички тези проекти има организирани работни групи. Специална координационна група е създадена за европейските маршрути, т.нар. Е-пътеки, чиято главна цел е да се събират актуални данни, които ще се качват на сайта на ERA. За всяка Е-пътека има отделна подгрупа, БТС също има представител в подгрупите за Е3, Е4 и Е8, които минават през страната ни. Ще бъде направен и отделен уебсайт за Е-пътеките. Предстои изработването на брошура за всяка една от тях, а през 2021 г. ще се отпечата книга по случай 50-годишнината от създаването на Е-пътеките.

Приети бяха протокол от Общото събрание през 2018 г. в Ехтернах, Люксембург, финансовият отчет за 2018 г., годишният одиторски доклад и дейността на Президиума. Избрани бяха първи вицепрезидент, трети вицепрезидент и оценител. Това бяха съответно: Герхард Ермишер от Федерацията за туризъм на Германия, Доменико Пандолфо от Федерацията за туризъм на Италия и Сандра Бeртолет от Регионалния туристически офис на провинция Мюлертал в Люксембург.

Общото събрание прие нови организации за членове: Алпийския клуб на Румъния и организацията „Международно Аква ходенеLonge Côte International” от Франция. Утвърдени бяха стратегия и план за работа през идващите години и бюджетът за периода 2019-2020 г. Популярност сред организациите-членки набира една нова спортна дисциплина – Аква ходене (Ходене във вода). Българският туристически съюз също прояви интерес и ще очаква инструктори от Франция, които да обучат през идната година желаещите от дружествата ни тук да развиват този спорт с идеята по-нататък да бъдем домакин за провеждане на турнир по нашето Черноморие. Към момента в три държави се развива активно Аква ходенето: Франция, Италия и Испания (в Каталуния).

В рамките на 50-ото Общо събрание бе открита възпоменателна плоча „50 години ERA” и бяха организирани леки пешеходни преходи за участниците в околностите на гр. Бад Урах, който е известен курортен център.

Общото събрание на ERA през 2020 г. ще се проведе в гр. Херона, Каталуния, Испания, от 1 до 4 октомври.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved