51-ВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ

24/11/2020

51-ВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ

ЗА ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ

 

Заради пандемията от коронавируса през 2020 година Президиумът на Европейската асоциация по пешеходен туризъм (ERA) реши да отмени физическото провеждане на Общо събрание и на 3 октомври то се проведе онлайн. Президентът на ERA Борис Мичич поздрави всички делегати и гости на 51-вата среща, в която взеха участиеи 74 делагити от цяла Европа, сред които и доц. д-р инж. Румен Драганов – изпълнителен секретар на БТС. Борис Мичич запозна участниците с Годишния доклад на организацията, изготвен с помощта на Президиума като екип и подчерта, че без това общо усилие в ситуацията на коронавирус нямаше да има постигнати добри резултати.

 

 На Общото събрание бяха направени корекции и изменения в Устава на ERA, беше обсъден План за Стратегията на развитие на организацията и партньорствата в проекта  ЕРАЗМУС ПЛЮС, който е стартиран от Европейската планинарска асоциация (EUMA). Борис Мичич благодари на членките на ERA за направените от тях предложения за промени в Устава на организацията.

 

ERA е една от 8-те партньорски организации, които работят по проекта  ЕРАЗМУС ПЛЮС, който през първата година има за цел да анализира истинската ситуация на маршрутите, хижите и катерачните зони в Европа. Той също така има за цел да дефинира политика и стратегически план за подобряване управлението на тези три компонента. През втората година целта на проекта е да направи достъпни и познати тези политики. За целта са създадени три работни групи и ERA е включена във всяка една от тях. В работната група за маршарутите организацията има водеща роля.

 

Обсъдена бе с участниците и новата дисциплина aqua walking (в буквален превод водно ходене), която е разработена във Франция. Това движение има за цел както състезания, така и цялостно повишаване на здравето и тренировките за всички.

 

 На Общото събрание бяха приети за членове на ERA две Литовски организации – Lithoanian Country sid Tourizm Association и Camino Litoano.

 

Бе разгледан и бюджета за 2020 г., който тази година беше под особен надзор заради коронавируса.

 

През 2021 година Общото събрание ще се проведе от 29 септември до 2 октомври в гр.Сибиу, Румъния като Президентът на ERA ще се радва този форум да бъде с личното участие на всеки делагат на страните-членки на организацията.

 

 

 

 

Btsbg.org © 2021 All rights reserved