71-вия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета Козлодуй – Околчица”

02/03/2017

Започна подготовката на 71-вия Национален туристически поход

 „По пътя на Ботевата чета Козлодуй – Околчица”

     На15 февруари областният управител на област Враца Момчил Младенов проведе работна среща с председателя на Българския туристически съюз доц. д-р Алексей Стоев и Зорница Радонова – директор на Дирекция „Организация, координация, учебно-спортна, хижна и информационна дейност и национални движения” в БТС, в която участваха и представители на Спортен клуб „Леденика“ към БТС и „Пешеходен клуб“ към БТС. 

     Бе постигнато съгласие ръководният състав по организирането на 71-вия НТП „По пътя на Ботевата чета Козлодуй - Околчица” да се състои от 10 души. Ще бъде осигурена линейка и медицинско лице, което ще бъде на денонощно разположение.

 Областният управител Момчил Младенов и представителите на БТС приеха първоначалната програма на похода и обсъдиха най-критичните места от него, на които е възможно да се създадат проблеми при неблагоприятни метрологични условия. „Областна администрация – Враца, е отворена за предложения, мнения и различни художествени форми, с които да се обогати програмата на 71-вия НТП „По пътя на Ботевата чета Козлодуй – Околчица”. Целта ни е паметта и подвигът на Христо Ботев и неговите четници да бъдат почетени по достойнство“ - заяви областният управител.

 Втората среща на Момчил Младенов с ръководството на 71-вия НТП и представителите на БТС ще се проведе на 16 март.

Btsbg.org © 2019 All rights reserved