Български туристически съюз това лято работи по три проекта, свързани с оказване на належаща помощ на някои хижи

21/08/2019

Worker Bee Tours с представител Robert Faber, в партньорство с фондация PINK и Български туристически съюз това лято работи по три проекта, свързани с оказване на належаща помощ на някои хижи. Worker Bee Tours е български туроператор, който организира възможности за доброволчески труд, а Фондация PINK е българска НПО за подобряване качеството на живот на деца в риск.
Първият проект - от 30 юни до 6 юли - беше свързан с доброволчески труд по възстановяването на хижа Кашана, пострадала при пожар през 2017 г. Доброволците от Worker Bee Tours и фондация PINK - гр. Пещера, с двама водачи, двама студенти и пет деца изчистиха многото отпадъци вследствие на пожара около основната сграда и в мазето. Освен това нарязаха и подредиха дърва за огрев за зимата. Доброволците събраха и здравите тухли от падналия комин за повторна употреба при реновиране на хижата. Вторият проект - от 7 юли до 12 юли - беше насочен към хижа "Плевен". Участваха 13 души, в това число двама водачи, четирима граждани на САЩ, трима - от Велокобритания, един студент от България и три деца от Фондация PINK. Основната задача беше да се изкопае канал за новия интернет кабел до хижата. Голяма част от терена беше стръмна и това затрудни работата, но всичко приключи успешно. Освен това, хижата се подготвяше за голямо събиране (300 души) за идващия уикенд и доброволците помогнаха на персонала да почисти и да подреди стаите и леглата. А събирането на билки за чай и гъби бе част от приятното изживяване сред прекрасната природа наоколо. Единствено дъждът беше пречка за изкачването на Ботев връх, но пък разходката до близката пещера "Водните дупки" се превърна в истинско удоволствие. Обект на финалния за това лято трети етап - от 21 юли до 27 юли - бе хижа "Бенковски". Събраха се девет доброволци: двама водачи, един гражданин на САЩ, шест деца от Фондация PINK - гр.Трън. Основаната задача беше боядисване на хижата отвътре и отвън. И този път всички се справиха чудесно. Е, остана малко работа и за хижаря! Много от доброволците показаха уменията си и в приготвянето на вкусни ястия. По-късно те изкачиха близкия връх Ушите. Worker Bee Tours дари боя и консумативи за проекта. Благодарим ви, приятели! Специални благодарности и на Robert Faber за предоставените снимки.

Btsbg.org © 2020 All rights reserved