Българският туристически съюз на 125 години

20/08/2020

Българският туристически съюз на 125 години

 

Една от най-старите и обичани обществени организации в България тази година отбелязва 125 тият си рожден ден. Създадена от светли хора - Алеко Константинов - първият й секретар  и Иван Вазов – първият й председател, подкрепени от интелигентни, образовани, будни съратници, родолюбци от София и страната. Родното място е Черни връх , на Витоша.

По примера на вече създадени такива организации в Европа, нашите предци правилно са преценили, че спиращите дъха гледки от прекрасните ни планини и проходи дотогава са  били достояние общо взето само на живеещите там хора и на търговски пътници. А трябва да станат достояние на всички , на целия народ под формата на обществена организация , на ползу роду.

С усилията на ентусиасти от всички слоеве  са построени на правилно избрани места  уютни планински домове, подслони, наречени хижи, голяма част съхранени до днес. В историческия период, когато държавата беше всичко, базите са умножени, осъвременени, организацията на българските туристи укрепна и се разви. Появиха се спортове, свързани с планините, полята и реките на красивата ни Родина. В началото на миналият век се е започнало с планинарството и алпинизмът, впоследствие идват спортно ориентиране, пещернячество, алпийски ралита, специални умения за водене на лодки в реките.

 Български имена със златни букви са всред най-големите алпинисти, катерачи, спелеолози и ориентировачи в света.

Създадена беше организация, в която децата от ранна възраст с родителите си , училищните възпитатели и  структурите на БТС опознаваха страната, историята на народа и държавата си.

Създаваха се родолюбци, които можеха да оценят и заобичат и другите места по Земята, но тръгвайки от нашата земя и обичайки най-много нея. След 1989 г. дойде друга обществена и икономическа система. За кратко време бяха променени местата в листата на ценностите, захвърлени бяха статуите на тогавашните идоли . На пиедесталите беше поставен новият стар фетиш-печалбата с нейното съдържание-парите и материалните ценности. Големи и прекрасни обекти, дадени от държавата на Българския туристически съюз бяха буквално присвоени чрез новосъздадени  закони  от точните хора на точните места. Някои хижи запустяха, някои просто бяха изоставени в разруха. Голяма част бяха и досега са подържани добре или пък  недотам от предприемчиви наши деятели, включително с новосъздадени нотариални актове с констативни протоколи. Има много обекти в планината и на други места, които са пример  за подражание и гордост за туристическата общност ,защото бяха доразвити от сърцати, работливи и почтени хора.

В организационно отношение съюзът се върна назад. Липсата на финансиране и излизането в чужбина на значителна част от активното население доведе до затихване на същността на съюза - спортно туристическата дейност , която на много места  буквално изчезна. Основното занимание на много дружества стана ползването на собствеността и възникналите съдебни спорове, продължаващи и днес. Постепенното занижаване на контрола, проявената недобросъвестност и безстопанственост от някои ръководители ,  доведе до тежка задлъжнялост на БТС за няколко милиона лева. По тази причина отношенията с важни институции бяха обтегнати, често сметките  ни са блокирани , а с държавата диалогът практически не съществуваше . От 2011 г. Българският туристически  съюз е без т.н. лиценз, в някаква степен извън общественият договор. В резултат на това нашите дружества по места от много години са лишени от средства за участия  в националният и регионални спортни прояви, както и от възможности за друго регламентирано от законите финансиране.

От една година БТС има нов Управителен съвет и ръководство. В него бяха привлечени нови хора, уважавани личности, включително такива с   опит в държавното управление , без материални зависимости, свързани с базите или от външни фактори. Има и дългогодишни членове, представители на туристически дружества. Амбицията на УС на БТС е да се променят нещата в положителна посока в няколко направления.

Да се постигне стабилност и устойчивост на организацията, чрез ясни правила за организация и управление, и в единство с националните приоритети за развитие на спортно-туристическата дейност.

Възприет е принципът да се прекрати каквото и да е разграбване и продажба на собственост на БТС.

Започнат е  щателен и добросъвестен преглед на състоянието на собствеността, включително нейното движение през годините. Въведен бе за първи път конкурсният принцип за избор на партньори за стопанисване на обектите на съюза. Тече системен преглед на сключените договори и степента на тяхното изпълнение.

В ход е процес на задълбочен преглед на организационното състояние на дружествата ,съществуването  или липсата на клубове с реални  членове и документирана дейност.

Взето е решение на УС на БТС да бъдат прекратени всички договори за „безвъзмездно и безсрочно“ отдадени обекти, генериращи сериозни приходи и използвани години наред от ограничен кръг хора, не за БТС като собственик, не за всички наши членове в страната. Целта е да се намери оптимално решение за управлението на обектите, удовлетворяващо както дружествата по места, интересите на тамошните общини, така и БТС като цяло.

Започват пилотни проекти, с които да се възстановяват базите по места по Закона за кооперациите,т.е. така, както нашите предци са започнали хижното строителство в началото на миналия век. Насърчаваме създаването на професионални кооперации на планинските водачи, екскурзоводи и аниматори. Всички да помагат, кой с каквото може в името на нашата кауза.

Започнат е процес на възвръщане  на БТС към  спортно-туристическата дейност, която е смисълът и съдържанието на нашата организация. Вече се сключват задължително типови договори за спортно-туристическа дейност.

Извършени бяха наложителни промени в оперативното ръководство, тече процес на ангажиране на младо попълнение с идеи и желание за работа, с което да се прекратят порочни практики и да се унаследи добрият опит през годините.

Възобновяваме дейността на Юношеския туристически съюз към БТС основан през 1911 година.

Във финансовата сфера - поставят се входящите и изходящи парични потоци стриктно в рамките на законите и правилата. Назначен е цялостен одит на БТС на законова основа , който е трябвало  да стане още през   пролетта на 2019 г.

Беше установена връзка с други национално представени неправителствени организации, ангажирани със социален туризъм и начертани посоките за съвместна дейност.

Чрез дарения на наши съмишленици и съдейственици беше обновена част от високопланинската маркировка по регламентираните европейски трасета  у нас.

Възстановени са връзките с федерациите по спелеология и пешеходен туризъм.

Започнат е процес на обмяна на добрите практики от добре работещи дружества с такива, при които има изоставане в различна степен.

Бяха възстановени правата върху търговската марка на съюзния печатен орган - вестник „Ехо“ и създадена организация за продължаване на неговото издаване на хартиен носител, както  и  в дигитализиран вариант.

Унаследени са и се развиват в нови посоки отношенията  с европейските и балкански структури на пешеходния туризъм,  вкл. чрез въвеждане на нови ,модерни спортове, добили популярност в Европа и света.

Подобряваме състоянието на европейските туристически маршрути чрез поддържане на маркировката и разработване на нови иновационни практики за „интелигентни” информационни указателни табели с автономно захранване и възможност за комплексни комуникационни функции.

Възстановен бе диалогът с държавата, в лицето на Министерството на младежта и спорта, на неговото ръководство. Пред завършване е процес на преотстъпване на идеална част на наша собственост  на държавата, за съвместно управление за изчистване на дълга ни .Това е изрично изискване към нас от принципала и е подплатено с надлежните документи от него. В  резултат имаме  твърдото уверение ,че ще  бъдем вписани в закона като Национална организация за спортно-туристическа дейност.

Установихме непрекъснат контакт с ръководството на Министерството на туризма. Участваме активно в работата на Националния съвет по туризъм и комисиите по категоризация, туроператорска и туристическа агентска дейност.

Със структурите на Министерството на образованието работим за възстановяване на юношеския и младежкия туризъм, чрез съвместни дейности при провеждане на организирания отдих на учащите.

Разширяваме връзките с областните управители и органите на местното управление в общините за решаване на въпроси свързани със собствеността, управлението на обекти предоставени за стопанисване и управление от Министерски съвет на БТС и насърчаване на спортно-туристическата дейност по места.

За първи път БТС бе приет в конфедерираните структури на организациите на стопанския туризъм, търсят се и се намират контактните, продуктивни зони за съвместна работа.

Няма да е справедливо да кажем, че процесът на обновление се случва лесно и бързо. Появяват се препятствия, много от които са под благовиден предлог. Преодоляването им става трудно, някои опоненти открито показват, че не служат на БТС, а си служат с него. Не подбират и средствата. Разбираемо е, има локални интереси и зависимости, противоречащи на здравия смисъл и на общата кауза. Има и обективни фактори, като епидемията от коронавирус и сериозни икономически трудности, които наложиха болезнени решения в извънредни обстоятелства. УС на БТС и ръководството обаче не спряха работа и първи въведоха правила за „Чистота и сигурност” в туристическите обекти на БТС за опазване живота и здравето на персонала и туристите.

В общи линии това е състоянието на нещата днес. Огромната част от нашите колеги по места , дейци на дружествата и туристи разбират трудностите , споделят посоките на обновлението и са готови за продължаване на работа. Смислена, упорита и почтена.

Това е най-важното. Сега е моментът .Това е само началото.

Само общите ни усилия могат да ни помогнат.

Българският туристически съюз има богато и славно минало, трудно настояще и зависещо от всички ни светло бъдеще на модерна ,българска и европейска организация за социален туризъм в обществен интерес.

Да ни е честит 125 годишния юбилей!

Бог да пази България, българския народ  и Българския Туристически Съюз!

 

Венци Росманов

Председател на БТС

 

Румен Драганов

Изпълнителен секретар на БТС

 

 

    

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved