БТС И БСБСПА ОБЕДИНЯВАТ  УСИЛИЯ  ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРИТЕ

21/10/2021

БТС И БСБСПА ОБЕДИНЯВАТ  УСИЛИЯ  ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРИТЕ

На 20 октомври т.г.  Българският туристически съюз (БТС) и Българският съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) се споразумяха за сътрудничество чрез съвместни дейности, програми, консултации, експертиза и информационен обмен. Обединени от общото желание за развитие и популяризиране на различните видове и форми на туризъм, които ползват природните ресурси на България - климат, минерална вода, пелоиди, насърчаване на спортно-туристическите дейности и планинарството, двете водещи организации подписаха Меморандум за сътрудничество – за БТС от  изпълнителния секретар доц. д-р инж. Румен Драганов, а за БСБСПА от Сийка Кацарова – председател на УС на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.

Специализираният продукт „ Балнео и СПА туризъм”  се нарежда на трето място в България по брой реализирани нощувки след морския и планинския туризъм. В условията на световна пандемия от СОVID-19, ролята на българските климатолечебни и балнео-климатолечебни курорти и спортно-туристическите дейности  в планините  за подобряване здравния статус на населението става все по-значима. Същевременно в политиките на Министерството на здравеопазването, Министерството на туризма и Министерството на младежта и спорта липсват достатъчно програми за превенция, а програмите за рехабилитация и възстановяване са с изключително ограничен ресурс.

За да окажат необходимата подкрепа и да подпомогнат развитието на сектор „Балнео и СПА туризъм”, двете организации обединяват усилията си в следните насоки:

  • включване на програми за превенция в политиките на Министерството на здравеопазването, Министерството на туризма и Министерството на младежта и спорта на Република България;
  • популяризиране значението на превенцията и засилване на имунната система чрез използване на минералните ресурси на България, спортно- туристическите дейности и планинарството сред българското население;
  • партньорство при участие в Консултативните съвети към министъра на здравеопазването. министъра на туризма и министъра на младежта и спорта с основна тема - програми за превенция на здравето чрез използване на природните богатства на България, развитие на спортно-туристическите дейности, планинарството и изработването на стратегии за устойчиво развитие;
  • партньорство при разработване и кандидатстване със съвместни проекти по национални и международни програми, както и в Европейски проекти и програми за превенция, финансирани от Европейския Съюз.

БТС И БСБСПА възнамеряват с общи усилия да развиват експертния капацитет с цел адаптиране към навлизането на дигитални технологии в обществения живот и необходимостта от достигане на знанията до нови аудитории, както и да разширяват взаимоотношенията си с най-широка публика.

ехо

Btsbg.org © 2022 All rights reserved