БТС О Т Л А Г А ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕЖЕГОДНАТА ТОМБОЛА

24/07/2020

З А П О В Е Д

 

№  173 / 18.05.2020г.

гр. София

Днес 18.05.2020г., Венци Бончев Росманов, в качеството си на Председател на БТС, с ЕИК 000690918 и адрес : гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5,

               

Поради създалото се извънредното положение в Р България през 2020 година, Сдружение „Български туристически съюз

                                       

О Т Л А Г А

 

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕЖЕГОДНАТА ТОМБОЛА

 

НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ ”100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА” И НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ  „10-ТЕ ПЛАНИНСКИ ПЪРВЕНЦИ”

ЗА 2021 ГОДИНА

 

Всички регистрирани участници за периода от 01.09.2019г. до 31.08.2021г. ще участват в томбола, която ще се състои през 2021 година.

 

Btsbg.org © 2021 All rights reserved