БТС ПРОВЕДЕ КУРС ЗА „ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ“ НА ХИЖА „АЛЕКО”

24/10/2023

В периода от 6-15 октомври т. г. на хижа „Алеко”, Витоша, при целодневни интензивни занятия се проведе курс за ,,Планински водач - част от професия” (летен профил), организиран от Сдружение „Български туристически съюз“.

Дните обикновено започваха преди изгрев слънце и включваха теоретично и практическо обучение по топография и ориентиране в планината - навигация с компас, движение по азимути и създаване на кроки (предварително подготвени таблици), и въжени системи и алпийски техники за осигуряване на безопасността - изграждане и движение по хоризонтален и вертикален парапет, изграждане на установка и спускане на рапел, изграждане на алпийски тролей и упражнения по самоизвличане.

Лектори на двудневния семинар по долекарската помощ в планината бяха представители на водещата организация в тази сфера – Сдружение „Академия първа помощ“ - като след приключване на занятията курсистите получиха удостоверенията за завършено първо и второ ниво.

Осъществени бяха преходи (включително нощни) с цел упражнения по водене и движение с група през пресечен терен в районите на вр. Черни връх, вр. Скопарника, върховете Голям и Малък Резен и Резерват „Бистришко бранище“.

Курсистите посетиха и базата на Планинска спасителна служба - Алеко, където бяха разисквани различни аспекти от работата на ПСС и взаимодействието с тях в случай на инцидент в планината.

Разбира се, нямаше как да се мине без оцеляване в „авариен“ бувак – интересно, полезно и сплотяващо преживяване.

Btsbg.org © 2023 All rights reserved