БТС проведе семинар с актива на туристическите дружества  от Централна и Северозападна България

13/11/2018

На 09 и 10 ноември в Туристическия дом в местността Кайлъка край гр. Плевен се проведе четвъртият семинар с председателите и секретарите на туристически дружества от Централна и Северозападна България. Присъстваха повече от 30 представители на туристически дружества и хижари, стопанисващи бази на БТС на територията на Национален парк „Централен Балкан”.

 

 Срещата протече при традиционния дневен ред, като председателя на БТС проф.д-р Алексей Стоев запозна участниците със случващото се в Сдружението и последиците, произтичащи от промените в новоприетия Закон за физическото възпитание и спорта. Обсъдиха се и предстоящите поправки в Закона за туризма. Бяха направени много емоционални изказвания, отнасящи се до бъдещето и функционирането на БТС. Освен обичайните точки от дневния ред, касаещи административните задължения на туристическите дружества,  експерти от БТС запознаха участниците в семинара с категориите и съответните критерии на годишните награди на Сдружението. Направиха се много предложение за по-точно прецизиране при определяне на наградените.

 

По-късно към семинара се присъедини и директорът на Национален парк „Централен Балкан” г-н Генчо Илиев, който говори за маркировката и необходимостта тя да бъде еднаква в целия район. Хижарите споделиха проблемите си, свързани с достъпа до обектите, както и с подсигураването на дърва за зимния сезон. Те благодариха на изпълнителния директор за разбирането, отзивчивостта и готовността за оказване на всякаква помощ.

 

Btsbg.org © 2022 All rights reserved