БТС проведе семинар с актива на туристическите дружества от Североизточна България

08/10/2018

На 5 и 6 октомври във Варна се проведе семинар с председатели и секретари на туристически дружества от Североизточна България. В него взеха участие варненските туристически дружества „Академик”, „Галата”, „Родни балкани”, „Владислав Варненчик”, „Голямата хурка”, „Черноморски простори” и СТПД „Академик”, ТД „Караджата” - гр.Дулово, ТД „Мадарски конник” – гр. Шумен, ТД „Патлейна” – гр. Велики Преслав, ТД „Димитровец” – гр. Исперих, ТД „Приста” – гр. Русе, ТД „Буйна кръв” – гр. Разград и ТД „Добротица” – гр. Добрич, председателят на БТС проф. д-р Алексей Стоев, Карел Маринович – член на УС и координатор за Северна България и експерти от Централата.

Както каза председателят на БТС проф. д-р Алексей Стоев, тези семинари са сполучлив начин да се систематизират актуалните проблеми на БТС и да се информират дружествата по важни въпроси. Той говори за произтичащите от новия Закон за физическото възпитание и спорта и от Закона за туризма промени. БТС вече е със статут на национална организация за спортно-туристическа дейност. Що се отнася до един от  основните й ангажименти – поддържането на високопланинската маркировка и подходите към нея - би следвало вече БТС да получи държавно финансиране за извършването на тази дейност. Предвижда се създаването на Национален съвет по маркировката и съответните комисии към него.

Присъстващите бяха запознати и с одобрените от Министерство на културата идеи на БТС националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта” да излезе извън границите на страната и да се роди ново движение „100 балкански обекта”, както и да се даде старт на движението „Покорител на 10-те балкански първенци”.

Сред обсъжданите въпроси бе и подготовката на нов устав на БТС, пререгистрацията на туристическите дружества в Агенцията по вписванията, подаването на своевременна информация за регистъра към Министерство на туризма и изискванията, произтичащи от Закона за защита на личните данни, по който се предвижда БТС да проведе още едно обучение за своите членове.

Участниците в дискусията споделиха, че проектоустава трябва да се изпрати до края на годината на туристическите дружествна за обсъждане и че много от тях чакат да се приеме новия Устав, за да могат да съобразят своя основен документ с него. Направено бе предложение да се публикуват решенията от заседанията на Управителния съвет на сайта. Обсъждана бе също така необходимостта туристическите дружества да прецизират своите прояви, които да бъдат предложени за включване в Националния календарен план за следващата година. Посочена бе и необходимостта да се актуализира Адресния справочник на членовете на Сдружението, както и необходимостта да се спазват сроковете за категоризацията на хижите, собственост на БТС.

Бяха обсъдени критериите в различните категории за връчване на ежегодните годишни награди на БТС, както и основните моменти в проекта на Споразумение за развитие на детския и ученическия туризъм, което да се предложи за обсъждане и подписване между БТС и МОН.

Както каза председателят на БТС проф.д-р Алексей Стоев, Сдружението трябва да има политика, а не да догонва събитията. Той също така наблегна на необходимостта от активно партньорство на туристическите дружества с общините. Акцент в дискусията бе и взаимодействието с наемателите на бази на БТС и проблемите, свързани със стопанисването на хижите на Съюза.

Btsbg.org © 2022 All rights reserved