БТС проведе семинар с туристическите дружества от Югозападна България

19/11/2018

На 16 и 17 ноември в УЦ „Мальовица” БТС проведе семинар с председателите и секретарите на туристическите дружества от Югозападна България. Той се явяваше последен – пети по ред, с който приключиха трладиционните срещи с актива на туристическите дружества.

 

В семинара взеха участие председателят на БТС проф. д-р Алексей Стоев, изпълнителният секретар Зорница Радонова, членът на УС и координатор за Южна България Георги Петров-Пингвина и членът на Инспектората Валентин Симов. Във втория ден в работата на семинара се включиха директорът на Национален парк „Пирин” Росен Баненски и представителят на Национален парк „Рила” Владимир Чапкънски.

 

Срещата протече в оживена дискусия с много въпроси, отнасящи се до организационната структура на Сдружението, настъпилите промени, произтичащи от новия Закон за физическото възпитание и спорта и предстоящи такива в Закона за туризма. Обсъдена бе редакционната политика на вестник „Ехо”, както и протичането на успешна абонаментна кампания. Поставен бе проблемът за по-добрата комуникация между експертите на БТС и туристическите дружества. Направени бяха предложения за награди по отделните категории във връзка с връчването на Годишните награди на БТС.

 

Не по-малко активни бяха председателите и секретарите на дружествата и към специалните гости на семинара – представителите на националните паркове. С тях бяха обсъдени въпроси, свързани с маркировката и материалната база, стопанисвана от БТС.

 

Btsbg.org © 2022 All rights reserved