БТС проведе зимен курс за планински водачи в Мальовица

03/02/2020

През януари се проведе курс за планински водачи – зимен профил. Под ръководството на доц. Тодор Тодоров и д-р Димитър Димитров курсистите придобиха теоретични и практически знания за професията планински водач в зимната планина. Тя е изключително красива и предлага спиращи дъха гледки, възможност за практикуване на зимни спортове и предлага невероятни приключения. За неподготвените туристи приятното прекарване обаче може да се превърне в бедствие. И тук е ролята на планинския водач да осигури престоя и придвижването в планината възможно най-приятно и безопасно за всички.

Планирането на преходи при зимни условия е предварителна работа на планинския водач с цел успешно и безинцидентно осъществяване на зимен туристически преход. Той трябва да познава и разчита видовете маркировки по избрания маршрут, степента му на сложност и да ги съобрази с подготовката на участниците, големината на групата, метеорологичните условия. Подбирането на правилната тактика на придвижване в зависимост от снежните условия, динамиката на групата и лидерските умения на водача също са от изключителна важност при провеждането на прехода.

Когато обстоятелствата налагат нощуване в планината, организирането на бивак и изграждането на съоръжение за подслон и пренощуване са задължителни. Кандидат-водачите изградиха сами бивак и основните видове подслони при зимни условия – снежна пещера, иглу и снежна хижа, а след това изпитаха лично условията при престой и пренощуване във всеки един от тях.

Оказване на първа помощ при хипотермия, измръзване и планинска болест са умения, които всеки водач на група в планината трябва да умее да приложи на практика при критични ситуации. Неговата реакция в рамките на много кратко време е от съществено значение при спасяването на туристи, показващи съответните признаци и симптоми.

Бъдещите водачи се запознаха с методите за безопасното придвижване по снега, преминаване на лавиноопасен участък, а при падане на лавина - и с начините за издирване и спасяване на хората, попаднали в нея. Научиха са как да организират спасителна акция и да координират участниците в спасяването, за да бъде то максимално ефективно и бързо. Това се налага от наличието на обстоятелства, като много ниски температури и тежестта на падналия с лавината сняг, които благоприятстват замръзване и задушаване на затрупаните.

По време на обучението у курсистите се изградиха умения за справяне при настъпване на критични ситуации с участници в походните групи. Те придобиха умения относно начините и методите за придвижване на пострадал човек в планината, оказване на първа помощ и подаване на сигнал към Планинската спасителна служба при необходимост.

Курсистите се научиха как да работят с групи – да проведат необходимия инструктаж преди започване на прехода, да проверят наличната у туристите лична екипировка и облекло. В случай, че маршрутът преминава през опасен участък, да осигурят необходимата екипировка за безопасно преминаване на всички през опасния участък. Част от работата на планинските водачи е да се уверят, че всички в групата приемат необходимото количество храни и напитки, за да имат сили за завършване на прехода и да не настъпи обезводняване. При водене на големи групи при многодневни преходи водачите трябва да осигурят медицинско лице и спасител в групата.

Всички придобити по време на курса знания и умения бяха приложени на практика, проверени и коригирани от ръководителите на обучението, така че бъдещите планински водачи да успеят да издържат успешно предстоящия изпит и да бъдат възможно най-добре подготвени за водене на групи туристи в зимната планина.

 

Ваня Димитрова,

курсист

Btsbg.org © 2024 All rights reserved