БТС УЧАСТВА В ОБСЪЖДАНE НА ПРОЕКТ ЗА ХАРТА ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

16/02/2024

На 14 февруари т.г. в Министерството на околната среда и водите се проведе среща за обществено обсъждане на проект за Харта за устойчив туризъм в България. Документът е изготвен съвместно с експерти от Министерството на туризма и има характер на етичен кодекс. След като бъде приета, хартата ще е отворена за подкрепа от всички заинтересовани страни – местни власти, институции, представители на бизнеса и гражданското общество. Целта е тя да се превърне в своеобразен зелен етичен код за всички, които работят за развитието на устойчив туризма в България.

„Това е идея, която вече 11 години – от времето, когато бях служебен министър – чака да бъде реализирана“, сподели министърът на околната среда и водите Юлиян Попов  при откриването на срещата. „Смисълът да разработим Харта за устойчив туризъм в България се състои в това, организациите, въвлечени в туризма, да се съгласят около няколко общи принципа на поведение, което би улеснило дебата как общуваме с природата и как да избегнем конфликтите, свързани с инвестиционни намерения сред природата“, обясни той.

„Отсъства диалогът, как да се строи сред природата, как да се опази ландшафтът“ – сподели още министърът и допълни, че необмисленото презастрояване на големите ни курорти се дължи и на факта, че през годините все още не е проведен нормален процес на обществени консултации за устойчив туризъм.

„И с политическо поведение, и с практически действия подкрепяме идеята за приемане на Хартата и ще работим за нейното осъществяване“ – потвърди в отговор заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, която даде висока оценка, че на общественото обсъждане присъстват водещите и с най-добра експертиза представители на туристическия бизнес.

В дискусията участваха и заместник-министрите на транспорта и съобщенията Димитър Недялков и на културата Чавдар Георгиев, председателят на Български туристически съюз Венцислав Венев, Българска асоциация за алтернативен туризъм,  Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, Национален борд за туризъм, Българска туристическа камара, Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции, Българска асоциация на експертите в туризма, Български съюз по балнеология и СПА туризъм, Асоциация на парковете в България и мрежата за гражданско действие „БлуЛинк”.

Хартата за устойчив туризъм в България предлага цели, принципи и ценности, които да обединят в обща посока усилията на хората от туристическия бранш и подкрепящите ги институции: за утвърждаване на страната като туристическа дестинация с характерна идентичност; за устойчиво развитие на регионите чрез разумно използване на ресурсите и щадяща природата туристическа инфраструктура; чувствителност към опазването на природното и културно-историческото наследство; полза за местните общности; подобряване на достъпността до дестинациите с обществен транспорт.

Дискусията се фокусира върху предизвикателствата, свързани с разработване и предлагане на висококачествен и атрактивен туристически продукт при спазване на принципите за устойчивост. Участниците обсъдиха ролята на Хартата и направиха предложения за подобряването й в подкрепа на конкретни стъпки и действия за устойчив туризъм, съхраняване на природното и културно-историческото ни наследство по отговорен начин, с максимална полза за местните общности.

Предстои в кратък срок становищата, изказани по време на обсъждането, да бъдат отразени в окончателния документ и Хартата за устойчив туризъм в България да бъде предоставена за приемане от всички заинтересовани страни.

Пресцентър на МОСВ

 

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved