Да възстановим изгорялата хижа „Кашана”

11/12/2017

Уважаеми колеги, приятели и туристи,

Имаме спешна нужда от помощ, за да възстановим претърпялата неотдавна пожар хижа „Кашана”. На първо време набираме средства за ремонт на покрива и ни е необходим дървен материал и цигли. Всяка подадена ръка ще ни бъде от полза.

Средствата се набират по сметка: BG25CECB97901021614500CECBBGSF -  Сдружение „Туристическо дружество Старопланински турист” – гр. Етрополе.

Btsbg.org © 2023 All rights reserved