ДО ВСИЧКИ ТУРИСТИ

06/08/2021

ДО ВСИЧКИ ТУРИСТИ

06.08.2021 г.

            Уважаеми туристи,

            Предвид високите температури и високата пожарна опасност в Република България и на балканите, Български туристически съюз призовава за отговорност и повишено внимание  докато сте в планината.

            Ситуацията с пожарите е наистина опасна и не е за подценяване в никакви случаи. Припомняме и съветваме:

  1. При провеждане на прояви, бъдете отговорни и наблюдателни към действията на участващите. Спазвайте всички противопожарни мерки;
  2. Палете огън само на определените за това места, и то след като сте се уверили, че ще можете да го изгасете изцяло;
  3. Преди тръгване обърнете внимание и се уверете,че огнището е добре изгасено.
  4. Почиствайте местата за почивка от хранителни отпадъци и боклуци, като станиоли, опаковки, шишета. При нагряване на температурата на въздуха и излагането им на слънчева светлина, могат да предизвикат пожар;
  5. При пожар, незабавно подайте сигнал към телефон 112 и други отговорни служби. Запишете техни контакти, преди да тръгнете на поход или разходка в планината;
  6. При провеждане на масови мероприятия уведомявайте всички отговорни органи – общини, териториални поделения, дирекции. Струпването на хора, може да доведе до непредвидени ситуации.

Български туристически съюз ви благодари за това, че сте отговорни, както за себе си, така и за околните. Призоваваме да проявявате отговорност и към околната среда – нека не вредим и на нея. Отнема години, за да бъде възстановен естествения хабитат, с обезлесени площи от пожари. Това наврежда и на биоразнообразието от животински и растителни видове в засегнатите райони.

Изпълнителен секретар на БТС:

                       /Доц.д-р инж. Румен Драганов/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Btsbg.org © 2021 All rights reserved