Доставка на дърва за огрев за спортно – туристически обекти от системата на Българския туристически съюз (БТС))

12/10/2022

Доставка на дърва за огрев за спортно – туристически обекти от системата на Българския туристически съюз(БТС)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Сдружение „Български туристически съюз“ полага редовни усилия за  своевременно получаване на разрешение за добив и закупуване на дърва за огрев за туристическите обекти от системата на БТС преди настъпване на зимния период.

Също така подпомагаме  хижарите сами  по места да имат възможност за добив и доставка на падналата дървесина при облекчени финансови условия.

В отговор на настояване от страна на БТС бяха получени писма за потвърждение от регионалните държавни предприятия и горски стопанства, към които следва да отправите вашите заявки.

Писмата за потвърждение са качени на интернет страницата на БТС https://www.btsbg.org/novini за информация на всички заинтересовани.

 

С уважение,

Лъчезар Лазаров

Изпълнителен секретар на Български туристически съюз

Btsbg.org © 2023 All rights reserved