ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ - ERA ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЮРОРАНДО 2021 - EURORANDO 2021

13/06/2018

 

Прага, 6 юни 2018 г.

Скъпи членове,

Проектът ЮРОРАНДО стартира през 2001 г. в Страсбург с голям успех. Последвалите мероприятия ЮРОРАНДО 2006, 2011 и 2016 потвърдиха, че членуващите в ERA организации имат желание да се срещат, да осъществяват заедно пешеходен туризъм и да откриват нови кътчета от Европа. Следващото ЮРОРАНДО 2021 вече наближава. Имаме няколко организации, които проявяват интерес към домакинството, но до този момент в офиса на ERA не е постъпило официално заявление за това. Ето защо президиумът на ERA приканва за подаване на заявления за организирането на ЮРОРАНДО 2021 г. Подробните указания за условията са описани по-долу.

Крайният срок за подаване на заявленията е 10 юли 2018 г. Отговорите на условията, описани по-долу, трябва да бъдат изпратени преди 6 август 2018 г. Окончателното решение ще бъде обявено по време на конференцията на ERA в Люксембург.

За контакт и информация използвайте мейла на офиса на ERA:

 secretariat [hop] era-ewv-ferp [bts] com

 

При възникнали въпроси можете да се свържете с офиса на ERA. Ние сме на Ваше разположение. Благодаря Ви за отделеното внимание.

В очакване на вашите предложения Ви пожелавам хубаво пешеходно лято!

С най-добри поздрави,

Борис Мичич, Президент на ERA

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮРОРАНДО 2021

 

ERA има традиция за организиране на големи пан-Европейски мероприятия като ЮРОРАНДО 2001, 2006, 2011, 2016. Темата на Юрорандо 2021 е “Приятелства”. Логото ще бъде обсъдено с организаторите. Ще бъде организиран пешеходен туризъм в страните-организаторки на събитието от септември 2020 до септември 2021, така както беше при ЮРОРАНДО 2011 и 2016. Много важен е фактът, че всички участници в ЮРОРАНДО се чувстват част от голямо пан-Европейско събитие.

ЮРОРАНДО 2021 ще завърши с голяма международна среща в добре достъпна и удобна част от Европа с 2000-4000 участници.

Финалната част се състои от:

Откриване

Закриване

Пешеходен/културен туризъм за 5-7 дни

Централно място, където участниците ще могат да се срещат в края на деня.

Информационната платформа ще бъде на английски, немски и френски език.

Ако страна-ченка на ERA кандидатства за домакин на ЮРОРАНДО 2021, тя трябва да се запознае с набора от “Условия” преди да осигури домакинството.

Ако някоя туристическа организация иска да бъде домакин, това трябва задължително да бъде в сътрудничество с организация-член на ERA.

УСЛОВИЯ:

- зад молбата за домакинство трябва да стои организация-член на ERA;

- проектът трябва да бъде обсъден и приет на борда на членовете на ERA;

- трябва да има официална проектна група от 3-5 човека;

- трябва да има предварителен проект на програмата за събитието;

- трябва да има бюджет и подписан документ от заинтересовани страни и спонсори;

- трябва да има съгласувано становище за това колко голям дефицит организацията е склоннна да рискува;

- трябва да има график с важните етапи от момента на подаване на молба за кандидатурата до последното събитие;

- трябва да има приблизителна оценка колко и какви доброволци ще са нужни и къде те могат да бъдат намерени;

- местата, избрани за финалната седмица през септември 2021 г., трябва да са подходящи за пешеходен туризъм;

- трябва да има добър транспорт до избраните места от другите части на Европа;

- трябва да има добър избор и разнообразие на местата на  настаняване през финалната седмица на ЮРОРАНДО;

 

Организаторите на ЮРОРАНДО 2016 са изготвили доклад за оценка, който може да бъде поискан от офиса на ERA.

Организацията, кандидатстваща за домакинство, трябва да изпрати заявлението до ERA преди 6 август 2018 г. Заявлението трябва да съдържа и отговорите на условията, описани по-горе.

Президиумът на ERA ще определи мястото и страната, избрана за домакин на ЮРОРАНДО 2021 г., по време на конференцията на ERA в Ехтернах, Люксембург, през септември 2018 г. 

Няма специална форма за това заявление.

 

Президиум на ERA

Май 2018 г.

 

 



E-mail:

secretariat [hop] era-ewv-ferp [bts] com

Skype:

era.secretariat

телефон:

00420 777 166 998

Секретариат:

c/o KCT, Revoluční 1056/8a

P.O.BOX 37

CZ – 110 05 Praha 1

Седалище:

Kleine Rosenstr. 1-3 D-34117 Kassel

Банкова сметка:

IBAN: DE65 5204 0021 0298 2478 00

SWIFT/BIC:  COBADEFF

 

 

Btsbg.org © 2023 All rights reserved