КБТБ СЪЗДАВА АЛИАНС НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС И КООПЕРАЦИИ

11/12/2020

 КБТБ СЪЗДАВА АЛИАНС НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС И КООПЕРАЦИИ

Това стана ясно по време на работна среща между Конфедерацията на българския туристически бизнес/КБТБ/, която бе представена от всички учредители с Министъра на труда и социалната политика – г-жа Деница Сачева, на която в онлайн среща бяха обсъдени необходимостта от прилагането на краткосрочни и дългосрочни социални и икономически мерки в подкрепа на туристическия сектор, който е един от консолидиращия различни услуги и бизнеси в национална ни икономика.

С писмо до Министъра учредителите на КБТБ представиха 15 предложения за укрепване на сектора. Сред големите акценти, които бяха посочени от председателя на КБТБ доц. Румен Драганов са мерките, които правителството предприема по отношение на запазване на работните места в туристическия бранш, удължаването на срока на мораториума върху заплащането на главници и лихви върху заеми към търговски банки за предприятия в хотелския и ресторантьорския бизнес – до 31.12.2021г., разсрочване на задълженията към бюджета, които са натрупани след 13 март 2020 г., за да се предотвратят запори, които предизвикват увеличаване на междуфирмената задлъжнялост, финансова компенсация за обекти, затворени със заповед или друг акт на държавен или общински орган, в размер на от 20% до 60% от оборота от същия месец на предходната година за периода, в които бизнесът е затворен със заповеди на Министъра на здравеопазването, Министерския съвет или със закон, както и създаването на Алианс на туристическия бизнес /АТБ/.

АТБ е единна резервационна туристическа платформа тип „интернет магазин”, обединяваща на едно място: средства за подслон и места за настаняване, туроператори и директни клиенти. В потребителската част ще има атрактивни цени за категоризирани хотели, отговарящи на хигиенни и други стандарти с възможност за резервация по наличности. Резервационната платформа ще предлага комплексна и уникална услуга за всеки свой потребител - b2b и b2с. Ползването на системата да бъде напълно безплатно за туристи, хотелиери и туроператори, без допълнителни такси и комисионни. Тези и други нейни характеристики са част от предпоставките да я направят основна платформа за информация и резервации от и за български туристи към българския туристически бизнес.

Идеята е да се разшири обхватът на Наредба № 7 на Министерството на финансите за реда за издаване на ваучери за храна, като се даде право на предприятията да приспадат частта за почивка на техните служители от корпоративния подоходен данък, а служителите и работниците да не плащат данък общ доход върху сумата на техните почивки.

Тази мярка за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19, ще даде възможност да се изравнят условията за почивка на всички работещи в България с условията за служителите в Министерския съвет, Народното събрание, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Българската национална телевизия и Българското национално радио, които ползват почивни станции и не плащат режийни разноски, разходите за които се поемат от държавата. Така ще бъде премахната дискриминацията, която съществува между работещите в държавните ведомства, които имат наследени от времето на социализма почивни станции, и останалите работещи в страната, на които да бъде дадена възможност да ползват наличните хижи, хотели и средства за настаняване при подобни условия.

МТСП ще насърчи създаването на Кооперации за спортно-туристическа дейност и култура и чрез Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика ще спомогне за осигуряване на дейности за самоосигуряващите се до момента физически лица от професиите екскурзовод, планински водач, ски учител и аниматор, както и за артистите на свободна практика, и други професии оставащи извън предприетите мерки до сега чрез създаване на кооперации да приложи на практика механизмите на социалната и солидарната икономика.

По думите на Министър Сачева обединяването на туристическия сектор е в огромна полза на намирането на решения на общите интереси на представителите в бранша, a целите са по-лесно постижими. Представителите на КБТБ поеха ангажимент в кратък срок да предоставят допълнителна информация, която да подпомогне усилията на правителството в определянето на новите мерки в началото на 2021 г.

Btsbg.org © 2021 All rights reserved