Конкурс за финансиране на проекти за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания

02/07/2019

      Към дата 8 юли 2019 г. Агенцията за хората с увреждания ще обяви конкурс за финансиране на проекти за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хората с увреждания.

    

      Отпускат се безвъзмездно средства по три компонента:

  • Осигуряване на външен достъп до обекта за лица от целевата група – до 12 000 лева;
  • Приспособяване на вътрешната среда на обекта за самостоятелно посещаване и пребиваване в него на лица от целевата група – до 15 000;
  • Изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения за ползване от лицата с уреждания – до 50 000 лева.

 

Конкурсната документация може да намерите в Интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания в рубриката „Проекти и програми” – Достъпна среда.

Телефони за справка: 02/931 80 95, 832 90 73.

Btsbg.org © 2023 All rights reserved