IN MEMORIAM

09/06/2020

Уважаеми Дами и Господа,                                         

С дълбоко прискърбие, съобщаваме че на 08 юни 2020 г. почина акад. Стефан Борисов Воденичаров – член на УС на Българския туристически съюз от 15.06.2019г.

Акад. Стефан Воденичаров е председател на БАН в периода (2012 – 2016 г.), министър на образованието и науката (2013 г.), директор на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика към БАН (2007 – 2012 г.), председател на Общото събрание на БАН (2008 – 2012 г.).

Акад. Воденичаров е участвал в редица експертни органи в България и чужбина, през годините е получил голям брой отличия и награди.

 Участвал е в реализацията на многобройни значими проекти и благотворителни каузи, свързани с българския туризъм и в подкрепа на Сдружение «Български туристически съюз». Като член на УС на БТС акад. Воденичаров бе инициатор и партньор на Българския туристически съюз в работата по разработване на иновационните политики в развитието на съвременния български туризъм. Неговото последно участие беше свързано с подготовка на Закона за изменение и допълнение на закона за туризма и обединение на туристическия бранш в България.

  

През целия си живот акад. Стефан Воденичаров беше посветен на дълга си към Родината и се помни  като благ, добър и всеотдаен човек.

 

Бог да го прости и всели душата му в селенията на праведните!

 

Вечна да бъде паметта му!

 

 Поклонението ще се състои на 11.06.2020 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в   Големия салон на БАН.

 

 

Председател на БТС:     

                             

         доц.д-р к.м.н.Венци Росманов   

          

Изпълнителен секретар:

Доц.д-р инж. Румен Драганов

Btsbg.org © 2020 All rights reserved