МИНИСТЪР ДИМИТЪР ИЛИЕВ УТВЪРДИ ПРОГРАМАТА „СПОРТЪТ – НАЧИН НА ЖИВОТ”

06/11/2023

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев утвърди пилотната Програма „Спортът - начин на живот“. Новата програма е в изпълнение на един от основните приоритети на екипа на ММС за развитието и популяризирането на масовия спорт и спортно-туристическата дейност сред българските граждани. Целта й е да насърчи здравословния и активен начин на живот, както и създаването на социални контакти чрез участие в масови спортни състезания.

Във фокуса на програмата е подобряването на условията за организиране и провеждане на масовите спортни състезания, осигуряване на възможност на граждани над 18 г. да участват в тях и да бъдат мотивирани да са физически активни. Спортните клубове ще могат да кандидатстват по програмата, ако организират състезания с минимален капацитет 250 участници.

Планираният бюджет по програмата за 2024 г. е в размер на 500 000 лева. Средствата за финансово подпомагане на проект на спортен клуб ще са спрямо броя на участниците, като:

1.За 250 и повече участници над 18 г. – до 5000 лева;
2.За 450 и повече участници над 18 г. - до 8000 лева;
3.За 800 и повече участници над 18 г. – до 15 000 лева.

Спортните клубове могат да кандидатстват за календарната година с до два проекта по изцяло новата програма, като всеки от тях трябва да е за организиране и провеждане на едно спортно или спортно-туристическо състезание. Дейностите по програмата трябва да се реализират от 1 февруари до 31 декември 2024 г.

Проектите за финансово подпомагане по новата програма трябва да постъпят в деловодството на ММС до 17.30 ч. на 10 януари 2024 г.

Подробна информация относно процедурата и документите за кандидатстване на интернет страницата на ММС.

Пресцентър на ММС

Btsbg.org © 2024 All rights reserved