Нови мерки във връзка с COVID19 и препоръки включени в регистъра " БТС - Чистота и сигурност"

26/11/2020

Уважаеми дами и господа,

С актуалната заповед на здравния министър за новите мерки, които влизат в сила от 27 ноември до 21 декември можете да се запознаете на следния линк:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/11/25/zapoved-01-677-25-11-2020.pdf

В същата заповед се посочва още, че областните управители и органите на местно самоуправление създават необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки, както и че имат право да въвеждат допълнителни мерки.

Призоваваме за спазване и на препоръките към управителите на туристическите обекти, вписани в Регистъра на Сдружение „Български туристически съюз“ – „БТС – Чистота и сигурност“, качен на следния линк:

https://www.btsbg.org/downloads/preporki-km-upravitelite-na-turistichesk...

 

Btsbg.org © 2021 All rights reserved