ОБЯВА

01/10/2019

Сдружение „Български туристически съюз“ обявява процедура за стопанисване и управление на хотел ”Мальовица”.

Срокът за подаване на заявленията е до 25.10.2019 г.

Предварителен оглед за участниците в процедурата на обект - хотел „Мальовица“ ще се състои на 15, 16 и 17. 10. 2019 г. от 10,30 до 16,30 ч.

Право на участие имат юридически лица, които имат опит в стопанисването и управлението на подобни туристически обекти.

 

Желаещите да стопанисват и управляват хотел ”Мальовица” да входират в деловодството на БТС заявления със следните критерии:

 

  • Фирмена история, задължения към държавата, други лица  и инситуции /в конкурса имат право да участват само юридически лица/.
  • Документално доказан опит в изграждането и стопанисването на туристически обекти /снимки, писма, адреси на изграденото от кандидатите/
  • Инвестиционен план, разпределен хронологично във времето с описание на дейностите, тяхното финансово обезпечаване и организация, при срок на договора 10 години.
  • Предложение за месечен наем, съобразен със собствената визия за развитие на обекта.
  • Финансови документи, респективно банкови гаранции или налични средства за реализация на намеренията.
  • Преференциални условия за БТС.

 

Документите ще бъдат приемани до 25.10.2019 г. в централата на БТС – гр. София, бул. „В. Левски 75“ ет 5, ст.515 в запечатани пликове.

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved