ОБЗОР НА НАЦИОНАЛЕН ТРАДИЦИОНЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД“ПО ПЪТЯ НА ЧЕНТАТА НА ПОП ХАРИТОН И БАЧО КИРО“ ОТ ГР. БЯЛА ЧЕРКВА ДОДРЯНОВСКИ МАНАСТИР, ПОСВЕТЕН НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ И БИТКАТА НА ЧЕТАТА В МАНАСТИРА

19/05/2022

НАЦИОНАЛЕН ТРАДИЦИОНЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД“ПО ПЪТЯ НА ЧЕНТАТА НА ПОП ХАРИТОН И БАЧО КИРО“ ОТ ГР. БЯЛА ЧЕРКВА ДОДРЯНОВСКИ МАНАСТИР, ПОСВЕТЕН НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ И БИТКАТА НА ЧЕТАТА В МАНАСТИРА

             На 14 май 2022 год. за 69 път се проведе Националния туристически поход „По пътя на четата на поп Харитон и Бачо Киро“. Походът започна от гр. Бяла черква с тържествено откриване с присъствието на кметовете на Павликени и Бяла черква.Приветствие и слово изнесе кмета на Бяла черква, поднесени бяха венци на паметника на Бачо Киро.

            В похода се включиха представители на ТД“Узана“-Габрово, ТД“Алеко Константиноов“-Свищов, ТД“Росица“-Павликени, ТД“Бачо Киро“-Дряново, Туристически клуб „Незабравка“-Велико Търново, ОУ“Отец Паисий“- Кнежа, ПГЗ“Стефан Цанов“-Кнежа, Туристическо дружество –Елхово общо 154 човека.

            С транспорт участниците минаха до с.Михалци, с.Мусена и с.Ново село където на паметниците бяха организирани тържества с участие на жителите.

            Придвижването с транспорта стигна до с.Пейна от където се проведе пешеходен преход за 3 часа до Дряновския манастир. Тук походниците бяха посрещнати от ръководството на Община Дряново- Председателя на Об.съвет Дряново- Тодор Георгиев, Кмета Трифон Панчев и двамата заместник кмета, които поздравиха участниците и връчиха грамоти за участие.

 

Btsbg.org © 2022 All rights reserved