П О К А Н А от ТД "Осогово" - гр. Кюстендил

23/02/2017

Уникалната природа в община Трън е застрашена от проект за мащабен златодобив в планините Руй и Ерулска. Ако желате да се насладите на невероятната и все още непокътната природа на Краището и да подкрепите борбата за запазване на това райско кътче на 12 март 2017 г. ТД „Осогово“ – гр. Кюстендил организира транспорт за желаещите да се включат. Групата тръгва към върха в 10.30 ч.от центъра на с. Лялинци.

      Парамунската планина /Стража/ е една от 39-те български планини, а от първенеца й, висок 1389 м , се открива чудесна панорамна гледка във всички посоки. При хубаво време се виждат над 30 български и сръбски планини, включително Рила и Пирин. От връха се добива най-ясна представа за проекта за златодобив.Той е разположен на около 3.5 км по въздух от проектоконцесионната площ.
     Сред нашите съмишленици на изкачването на Стража ще бъдат алпинистът Боян Петров, председателят на Българската асоциация за алтернативен туризъм Любомир Попйорданов и много туристи.

     Нека всички да ги подкрепим!

Btsbg.org © 2019 All rights reserved