П О К А Н А за провеждане на Общо събрание на Сдружение „Български туристически съюз”

22/10/2019

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА

ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА,

ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ

„БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ”

 

П О К А Н А

 

                  Съгласно чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 32/2/ и чл.33/1/ от Устава на БТС Ви каним на 16 ноември 2019 г. /събота/ от 10,00 ч. в Националния дом на науката и техниката, гр. София, ул. „Г.С. Раковски” № 108, ет. ІІ, Зала ІV за участие в свиканото от Управителния съвет Общо събрание на Сдружение „Български туристически съюз” със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на изменение и допълнение в Устава на  Сдружение „Български туристически съюз”.
  2. Вземане на окончателно решение за отпадане на членове на Сдружението.
  3. Предложение за приемане на нови членове в Сдружение „Български туристически съюз”.
  4. Информация относно съвместно стопанисване с Министерство на младежта и спорта на Хижа „Мусала”.
  5. Утвърждаване на членството на туристическите дружества в Българския туристически съюз, съобразно изискванията на ЗФВС.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС: 

                                               /ВЕНЦИ РОСМАНОВ/ 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved