ПОКАНА

21/05/2024

за воден поход по река Струма

Целите са запознаване с природните забележителности по горното поречие на Струма; популяризиране на водния туризъм; усъвършенстване на техническите и физически умения на практикуващите воден туризъм в бързо течащи води.

Начало 24 май 2024 г. в м. Чардака, село Раждавица, област Кюстендил. Организатор е Клуб по воден туризъм „Струма 2012” към ТД „Осогово” – Кюстендил. Походът ще се проведе в периода 24-26 май 2024 г. със следния график на движение:

            24 май  – пристигане на участниците в м. Чардака в района на село Раждавица, област Кюстендил, настаняване и устройване на бивак.

            25 май  - кратък инструктаж, превозване на участниците и спускане от района на водопад „Полска Скакавица” до бивака.

            26 май - кратък инструктаж, спускане от бивака до с. Копиловци, закриване на похода.

По време на целия поход бивакът ще бъде стационарен в м. Чардака, село Раждавица, област Кюстендил. Организаторите са предвидили транспорт за превозване на участниците и тяхната екипировка от базовия лагер до старта на етапа за съответния ден и от финала на етапа обратно до базовия лагер. За целта е предвидена стартова такса в размер на 10 лв. на участник. Всички останали гости на мероприятието заплащат стартова такса от 5 лв.

В проявата може да участват всички, които практикуват воден туризъм в организирани клубове или самостоятелни участници, които имат добра физическа и техническа подготовка за воден туризъм в бързотечащи води.

Всеки участник използва собствена материална база, която задължително включва спасителна жилетка и каска.

Организационните разходи са за сметка на организаторите на проявата. Разходите на участниците са за сметка на клубовете и дружествата, в които членуват или за сметка на самите участниците.

Справки и допълнителна информация: тел. 0893521859 - Росен, на тел. 0898457280 -  Гергана, както и във facebook: Туристически клуб Струма. Предпочитаният начин за комуникация е с телефон.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved