ПРЕПОРЪКИ (COVID-19) КЪМ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ

09/03/2020

08.03.2020 г.

 

ПРЕПОРЪКИ (COVID-19)  КЪМ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ

 

На основание Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г., и във връзка с регистрирани случаи на Коронавирус (COVID-19) на територията на области Габрово и Плевен, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 на министър-председателя на Република България, проведено извънредно заседание на Министерския съвет на 08.03.2020 г и проведено извънредно спешно заседание на Експертната група за работа в извънредни ситуации по Заповед № Т-РД-16-36/03.02.2020 на министъра на туризма, във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция и мерките за ограничаване разпространението

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ПРЕПОРЪЧВА,

Да се преустановят всички посещения на туристически обекти, както и туристическите фестивали и събития в областите Габрово и Плевен до второ нареждане.

Следва да се има предвид, че Министерският съвет отмени всички културни събития на закрито, включително театри, кина и всички свързани с това културни прояви на територията на цялата страна.

Министерството на туризма препоръчва в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение, както и на туроператорите и туристическите агенти:

  1. Да се заредят санитарните помещения в стаите и в общите части с достатъчно сапун, дезинфектант или гел за ръце на алкохолна основа с поне 60% алкохол.
  2. Да не се провеждат масови мероприятия (семинари, конференции, фирмени събития и други от подобно естество).
  3. Да се спазва дистанция от поне един метър безопасно разстояние между хората (персонал и туристи).

ВАЖНО!

 

В случаи, че Ваш турист Ви сигнализира за проява на висока телесна температура, кашлица или затруднено дишане потърсете незабавно медицинска помощ по сключен от Вас договор за медицинско обслужване или на тел:112.

 

При съмнение за COVID-19, до пристигане на медицинската помощ, изолирайте туриста и семейството му в стаята, в която е настанен.

 

При съмнение за COVID-19, изразено от медицинско лице, информирайте РЗИ и спазвайте указанията на здравните власти за последващи действия.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved