Проект Accessibility for Leisure in Life Now - ALL Now

10/11/2017

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

        

     Сдружение "Български туристически съюз" подкрепя проекта на  Българската търговско-промишлена палата  Accessibility for Leisure in Life Now (ALL Now). Проектът цели подобряване на туристическата услуга чрез отварянето на сектора към хора с увреждания и специални потребности, чрез промотиране на достъпен за всички туризъм и създаване на примерен маршрут с достъпни дестинации в участващите в проекта държави – България, Италия и Германия.

       В рамките на проекта БТПП публикува наръчник за организиране на достъпни събития и насоки за достъпност на информацията. Изданията са насочени към туроператори и други професионалисти в сектора туризъм

       Създадена и уеб-базирана платформа, където всички заинтересовани лица могат да проверяват кои места и събития в трите държави са достъпни за хора с увреждания и временна намалена подвижност, както и какви точно са условията, които те предоставят.

       Повече информацията за ALL Now.    

     Линк към страницата  http://www.bcci.bg/bulgarian/projects/allnow/description.htm 

       Фейсбук страница: https://bg-bg.facebook.com/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%91%D0%A2%D0%9F%D0%9F-182083431806148/.

Btsbg.org © 2023 All rights reserved