Проведе се курс за планински водачи

09/10/2017

     През месец септември в гр.  Враца се проведе курс за планински водачи. Това предизвикателство за местните осъзнати любители на планината се осъществи благодарение на Туристическо дружество „Враца“. Лектор бе доц.Тодор Тодоров - председател на ТД „Родопея” и член на УС на БТС. В рамките на проведения курс той съумя да провокира мисленето, да развие възможностите и да даде широта на погледа на кандидатите. За периода, през който се проведе обучението, освен задължителната „суха” теория, с която е наложително да бъдат запознати участниците, се даде възможност да се предприемат практически занимания, които не могат да бъдат заменени с написаното в книгите. Те можаха да видят практическите аспекти на смисъла на това да бъдеш планински водач. Стана им ясно, че организацията на една проява може да бъда съпътствана с непредвидени ситуации, с неочаквани пропуквания на предварително уговореното. Беше им дадена възможност да разберат, че начинът да се осигури пристигане до крайната цел е уважение към участниците в мероприятието и отговорност към тях, преклонение пред природата и адаптивност и креативност при решаване на критични ситуации.

            В рамките на курса се проведоха занимания във Врачанския балкан – кандидатите трябваше да се ориентират в планината, да съставят карти и да преминат през определени маршрути. Даде се и начало на едно прекрасно начинание – положи се маркировка на пътя от разклона на Божия мост по пътя гр.Враца – с.Чирен до самото място, където се намира Божия мост.

            Доц.Тодор Тодоров изпита алпинистките умения на участниците, като им даде възможност да приложат наученото непосредствено под Божия мост.         Тук е мястото да се отбележи, че курсът не би бил толкова ползотворен без неизменния помощник на доц.Тодор Тодоров, а именно малкия Петър, който въпреки крехката си възраст от 7 години предаде няколко урока на участниците на тема „Какво е земното притегляне и има ли почва то при всеки един отделен индивид?”    Затова участниците решиха, че при следващо такова мероприятие ще включат и своите деца, на които да бъдат предадени знания от лектора, като в същото време малките планинари ще имат възможността да развият своето виждане за това „Как се общува на планетата Земя” и „Дали се стига по-бързо и е по-лесно „Нагоре с пълна, или надолу с празна раница?”

            Всички седем участници в курса положиха успешен държавен изпит.

 

 

Юлиян Кирилов

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved