Работна среща с представители на НП "Пирин", БТС, хижари и ПСС – Банско

19/03/2018

 

 

   Ръководството на Дирекция „Национален парк Пирин“ проведе среща с изпълнителния секретар на БТС Зорница Радонова, председатели на туристически дружества, хижари и планински спасители, както и експерти от БТС и парковата дирекция.

   На 16 март в Посетителски –  информационния център на парка бяха обсъдени задачи пред туристическия съюз за предстоящата 2018 г., правилника за хижната дейност, отговорностите на туристическите дружества и хижарите, както и туристическата маркировка. Участниците в срещата дискутираха и предстоящата подготовка и приемане на Закона за физическото възпитание и спорт, както и промени в Закона за туризма. Бяха припомнени и общовалидните режими и норми на територията на парка.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved