Рекордно изкачване на три първенци

19/07/2022

Рекордно изкачване на три първенци

 

            По повод 120-годишнината от създаването на ТД „Чудни скали“ - Айтос, по идея на Георги Георгиев, туристите Георги Георгиев и Тодор Иванов от дружеството предприеха предизвикателството да достигнат първенците на Стара планина, Пирин и Рила за 24 часа. Изкачването на трите върха - Ботев, Вихрен и Мусала започна от местността Паниците на 14 юли в 19.50 ч. и приключи на 15 юли 2022 г. в 19.13 ч. на х. „Ястребец” или общо време 23 часа и 23 минути. Осъществяването на това събитие бе с активната подкрепа на Иван Иванов, който осигури транспорт на участниците, като същевременно изкачи върховете Вихрен и Мусала. По време на инициативата

са преминати 48 км и е преодоляна обща съвкупна денивелация над 6500 метра. Целта на това постижение е популяризирането на туризма сред младото поколение и утвърждаване на ТД „Чудни скали” – Айтос като едно от най-активните дружества в системата на БТС.

            Туристическо дружество „Чудни скали“ - Айтос е сред първите създадени в България - основано е на 13 март 1902 г. от будни айтоски интелектуалци. Богатите традиции в туризма са съхранени до днес, 120 години по- късно. Дружеството наброява 150 активни членове, и има пет секции - Клуб „Туристи ветерани”, Младежка секция по туризъм, Клуб „Пещерно дело и спелеология” и две активни групи туристи. На една от снимките е туристическият обект, дал името на дружеството преди 120 години - природната забележителност „Чудни скали“ край село Аспарухово, община Дългопол

Btsbg.org © 2024 All rights reserved