С пръчка в гората, не с таблет в ръката

09/03/2020

            Това е мотото на новата инициатива, инициирана от Клуба по пешеходен туризъм към ТД „Кайлъшка долина” – гр. Плевен. Идеята е да се изведат децата сред природата и те да получат възможност за пълноценно общуване с нея, което ще бъде предпоставка за цялостното им физическо, психическо и интелектуално развитие.

            Ще се организират съвместни пешеходни излети на деца, родители и учители, като за всяка група ще бъдат осигурени по двама планински водачи. Проверени и привлекателни маршрути, съобразени с възможностите на децата, ще предизвикат техния интерес, а включването в тези неепизодични туристически прояви ще има много ползи. Основните са по-добро здраве и физическа активност; създаване на трайни навици за практикуване на спортно-туристически дейности; общуване във неформална среда между деца, родители и учители и не на последно място, интересни преживявания и създаването на нови приятелства.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved