Съобщение за провеждане на среща с Туристическите дружества / хижари, находящи се на територията на НП "Пирин"

27/02/2018

 

На 16.03.2018 г.от 11.00.ч.в информационния  център на НП „Пирин” гр.Банско ще се проведе среща с ръководството на парковата дирекция и председателите / секретари / на туристически дружества. Председателите на ТД осигуряват присъствието на ползвателите на туристически обекти / хижари/.

    Срещата ще премине при дневен ред:

  1. Запознаване с плана за управление на НП „Пирин”.Координация на съвместната ни дейност.
  2. Задачи пред БТС за предстоящата 2018 г.
  3. Правилник за хижната дейност.Отговорностите на ТД  и хижарите за туристическата маркировка.
  4. Предстояща подготовка и приемане на Закона за физическо възпитание и спорт и Промени в закона за туризма.

 

        Успешна предстояща среща.

                                

                                                 С Уважение !

 

                                                                   Български туристически съюз

                                                                   Изпълнителен секретар

                                                                   Зорница Радонова

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved