СПИСЪК НА НЕПОЛУЧИЛИТЕ НАГРАДА ОТ ТОМБОЛАТА ЗА 2018 Г. НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ПОКОРИТЕЛ НА 10-ТЕ ПЛАНИНСКИ ПЪРВЕНЦИ”

28/08/2018

СПИСЪЦИТЕ МОЖЕ ДА ИЗГЕГЛИТЕ ОТ ТУК: за МАРКИ

                                                                              за ПЕЧАТИ

СПИСЪК НА НЕПОЛУЧИЛИТЕ НАГРАДА ОТ ТОМБОЛАТА ЗА 2018 Г. НА

НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ПОКОРИТЕЛ НА 10-ТЕ ПЛАНИНСКИ ПЪРВЕНЦИ” - МАРКИ

 

1. Пенка Пенева Стефанова - гр. Лясковец – туристическо яке за вятър и дъжд

2. Давид Расем Дауд - гр. София – туристическа хавлия

3. Ивета Нанкова Кръстева-Дауд - гр. София – туристическо яке за вятър и дъжд

4. Атанас Гошев Тодоров - гр. София – туристическо яке за вятър и дъжд

5. Иван Димитров Георгиев – гр. София – туристическо яке за вятър и дъжд

6. Светослав Димитров Йорданов – гр. София – туристическа хавлия

7. Маия Методиева Маринова – гр. Горна Оряховица – туристическо яке за вятър и дъжд

8. Марин Атанасов Маринов – гр. Горна Оряховица – туристическа хавлия

9. Петър Иванов Папазов – гр. София – туристическа хавлия

10. Доброслава Димитрова Попова – гр. София – туистическа хавлия

11. Петър Димитров Попов – гр. София – туристическо яке за вятър и дъжд

12. Меглена Евгениева Йоцова – гр. София – туристическа хавлия

 

СПИСЪК НА НЕПОЛУЧИЛИТЕ НАГРАДА ОТ ТОМБОЛАТА ЗА 2018 Г. НА

НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ПОКОРИТЕЛ НА 10-ТЕ ПЛАНИНСКИ ПЪРВЕНЦИ” - ПЕЧАТИ

 

Голямата награда - велосипед – се падна на Сава Ангелов Генчев от гр. София

 

 

1. Пламен Йорданов Дафинчиков - гр. Монтана - туристическа хладилна чанта

2. Мая Джорджевич Станкович - гр. Пирот - хамак

3. Бобан Станкович - гр. Пирот – туристическо одеяло

4. Мирослав Цветанов Дамянов - гр. Монтана – туристическа раница

5. Даниел Цветанов Дамянов - гр. Монтана – туристически термос

6. Анелия Валериева Ранчинска - гр. Монтана – туристическо одеало

7. Пенка Пенева Стефанова - гр. Лясковец - хамак

8. Пенка Кирилова Пенева - гр. Габрово – туристическа хладилна чанта

9. Димчо Иванов Тонев - гр. Карнобат – туристическо одеало

10. Георги Драганов Ганчев - гр. Крън – туристическа раница

11. Стефан Купенов Купенов - гр. София – туристически хамак

12. Емил Емилов Ненков - гр. Перник – туристическо одеало

13. Ивета Нанкова Кръстева - Дауд - гр. София – туристическа хладилна чанта

14. Давид Расем Дауд - гр. София – туристическа раница

15. Атанас Гошев Тодоров - гр. София – туристически термос

16. Милен Иванов Стоичков - гр. София – туристическо одеало

17. Татяна Драгомирова Тамбуева - гр. Пирдоп – туристическа раница

18. Филип Орлинов Тамбуев - гр. Пирдоп – туристически термос

19. Орлин Иванов Тамбуев - гр. Пирдоп – туристическо яке за вятър и дъжд

20. Милен Рангелов Илиев - гр. Монтана - хамак

21. Росица Симеонова Иванова - гр. София – туристическа раница

22. Иван Димитров Георгиев – гр. София – туристическа хладилна чанта

23. Анка Емилова Панева – гр. София – туристическо одеало

24. Александър Ал. Тренев – гр. София – туристически термос

25. Бранимир Ал. Недялков – гр. София - хамак

26. Янка Николова Горчева – ТД „Орловец“ – гр. Карнобат – туристическа раница

27. Светослав Димитров Йорданов – гр. София – туристическа раница

28. Димитър Велинов – гр. София – туристическа раница

29. Апостол Караганчев – гр. Бургас - хамак

30. Денис Бисеров Кирилов – гр. София – туристическо яке за вятър и дъжд

31. Мартин Бисеров Кирилов – гр. София – туристическо одеаяло

32. Бисер Христов Кирилов – гр. София – туристическа хладилна чанта

33. Стефан Георгиев Василев – гр. София – туристическа раница

34. Иван Станоев Богословов – гр. София – туристически термос

35. Владимир Илиев Давидов – гр. София – туристическо одеало

36. Георги Живков Георгиев – гр. Сандански - хамак

37. Никола Данев Баненкин – гр. София – туристическа раница

38. Маия Методиева Маринова – гр. Горна Оряховица – туристическа раница

39. Марин Атанасов Маринов – гр. Горна Оряховица – туристическо одеало

40. Милен Рангелов Илиев – гр. Монтана – туристическо одеало

41. Антоанета Петрова Мегданова – гр. Гоце Делчев – туристически термос

42. Вера Георгиева Мегданова – гр. Гоце Делчев - хамак

43. Петър Иванов Папазов – гр. София – туристическа раница

44. Доброслава Димитрова Попова – гр. София – термос

45. Петър Димитров Попов – гр. София – туристическа раница

46. Боряна Руменова Иванова – гр. Калофер – туристическа хавлия

47. Донна Иванова Иванова – гр. Калофер - хамак

48. Иван Ангелов Димитров – гр. София – туристическа раница

49. Ангел Иванов Димитров – гр. София – туристически термос

50. Цветомир Павлинов Иванов – гр. Ботевград – туристическа раница

51. Ивайло Пламенов Дановски – гр. София –туристическа раница

52. Димитър Атанасов Атанасов – гр. Стара Загора - хамак

53. Светла Георгиева Микова – гр. София – туристическа хавлия

54. Ирина Петрова Димитрова – гр. София – туристическо яке за вятър и дъжд

55. Мариана Стойчева Димитрова – гр. София – туристическа хавлия

56. Митко Здравков Илиев – гр. София – туристическа раница

57. Малин Александров Ценов - гр. Горна Оряховица – туристическо яке за вятър и дъжд

58. Камен Тодоров Канев - гр. София – туристическа раница

59. Венка Иванова Методиева - гр. София– туристическо яке за вятър и дъжд

60. Иво Здравков Илиев - гр. София – туристическа раница

61. Георги Васков Георгиев - гр. София – туристическа хавлия

62. Илиана Миткова Дуевска - гр. Петрич – туристическа хавлия

63. Димитър Орфеев Дуевски - гр. Петрич – туристическа раница

64. Румен Георгиев Узунов – гр. София – туристически термос

65. Илиана Живкова Георгиева – гр. Варна – туристическа раница

66. Йонко Бойков Христов – ТД „Трапезица“ – гр. В. Търново - хамак

67. Незабравка Кирилова Вачкова – ТД „Трапезица“ – гр. В. Търново – туристически термос

68. Данаил Христов – ТД „Трапезица“ – гр. В. Търново – туристическо одеало

69. Георги Стефанов Николов – ТД „Трапезица“ – гр. В. Търново – туристическа раница

70. Асен Миланов Асенов – гр. София – туристическа хладилна чанта

71. Александра Стефанова Тамбуева – гр. Златица – туристическо одеало

72. Искрена Христофорова Костова – Петрова – гр. Ловеч – туристическа раница

73. Полина Иванова Христова - гр. Враца – туристическа раница

74. Меглена Евгениева Йоцова – туристическа раница

75. Александър Ангелов – гр. Русе – туристическа раница

76. Миглена Маркова – гр. Русе – туристически термос

77. Десислав Ангелов – гр. Русе – туристическа раница

Btsbg.org © 2018 All rights reserved