Среща на НП „Пирин“ с пиринските хижари и БТС

04/04/2023

В последния ден от март 2023 г. в посетителския информационен център на национален парк „Пирин“ в гр. Банско се проведе първата от поредица работни срещи с ползватели на обекти в защитената територия.

Събитието се състоя по инициатива на директора на Дирекция „Национален парк Пирин“ Росен Баненски, като освен него присъстваха експерти от различните отдели в парка, експерт от отдел „Хижна дейност и маркировка“ в Сдружение „Български туристически съюз“ и стопаните на пиринските хижи в района на Банско и Добринище – „Бъндерица“, „Бъндерица – къмпинг“, „Демяница“, „Безбог“ и „Яворов“.

Г-н Баненски запозна присъстващите с плановете за развитие и поддръжка на туристическата инфраструктура на територията на НП „Пирин“, след което бяха обсъдени текущите проблеми:

  • подновяване на маркировката и поддържане на туристическите маршрути;
  • обособяването на специални зони за опъване на палатки на територията на парка с цел намаляване незаконното бувакуване;
  • регистрацията на водохващанията и водовземанията на хижите;
  • процедурите и редът за осъществяване на ремонт на туристическите хижи и заслони и пътищата, осигуряващи достъп до тях;
  • снабдяването с електроенергия;
  • борбата с бракониерството и незаконното движение на моторни превозни средства в защитените територии.

На финала участниците в срещата се обединиха около предложението за поддържане на по-близки работни взаимоотношения и извършване на редовни съвместни дейности в бъдеще с цел развитието на устойчив туризъм в Национален парк „Пирин“.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved