Среща с представители на Столичната община и ПП „Витоша”

27/02/2018

 

БТС организира работна среща с представители на Столичната община и ПП „Витоша”

 

На 18 януари в залата на Министерството на младежта и спорта се проведе първата работна среща от поредицата срещи с представители на парковите дирекции, туристически дружества и хижари. На нея присъстваха Снежана Петрова – директор на ПП „Витоша”, зам.-директорът Ваня Ратарова и трима експерти от дирекцията, представители на Столичната община – експерти в Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм”, представители на ТД „Сирена”, ТД „Камен дел”, както и наематели на заслон „Черни връх“, хижа „Алеко”, хижа „Еделвайс”, хижа „Момина скала” и хижа „Планинец”, изпълнителният секретар на БТС Зорница Радонова и експерти от Централата на БТС.

Снежана Петрова уведоми присъстващите, че има създадена междуведомствена комисия с представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма, Министерството на младежта и спорта и Столичната община с цел обследване състоянието на материалната база на Витоша. Изработен е и Правилник за работа на комисията. Според нея най-наболелите проблеми са свързани с липсата на пречиствателни станции, безстопанствените кучета, маркировката, противопожарната превенция и транспорта.

По отношение на проблема с прибирането на боклука и транспорта до Витоша тя обясни, че още през 2015 г. е подготвен План за управление, който е внесен в МОСВ, но и до момента продължава да се работи по него. Разработва се и транспортната схема. Категорична бе позицията й, че трябва по-скоро да се приеме новият план за управление на Природен парк „Витоша”.

На срещата бе обявено, че БТС има проект това лято за опресняване на съществуващата маркировка по маршрут Е4 от Драгалевци до Бука Преслап, а маршрутите Е3 и Е8 са планирани за догодина.

Присъстващите бяха запознати с Правилника за вътрешния ред в туристическите хижи на БТС, утвърден от УС на БТС.

Зорница Радонова говори за промените в Закона за физическото възпитание и спорта и за промяната, направена в него – понятието „социален туризъм” е заменено със „спортно-туристическа дейност”. Предстоят промени и в Закона за туризма.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved