Среща свързана с инициативата „София – европейска столица на спорта 2018”

02/05/2018

На 2 май в Заседателната зала в сградата на Столична община се проведе среща с общински съветници и представители на БТС в лицето на Изпълнителния секретар Зорница Радонова и активисти природолюбители от неправителствени организации.

Във връзка с инициативата „София – европейска столица на спорта 2018” се коментираха състоянието на хижите на Витоша и нейната инфраструктура.

 

Представителят на Комисията за децата, младежта и спорта Анатоли Илиев предложи да се направи обстоен преглед на инфраструктурата в срок от един месец. В създадената за целта комисия ще участват и представители на БТС.

 

Лъчезар Лазаров

Btsbg.org © 2023 All rights reserved