СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЩЕ ЗАПОЧНЕ РЕМОНТ НА КНЯЖЕВСКИЯ ЛИФТ

12/01/2022

            Столична община има готовност да започне ремонт на Княжевския лифт обяви кметът Йорданка Фандъкова. "Възстановяването на Княжевския и Драгалевския лифт е моя лична задача, която съм си поставила, а също и на главния архитект Здравко Здравков. Последователно работим в тази посока, въпреки съдебните процедури, които съпътстват всяко действие, извършено от Столична община по отношение на собственика "Въжени линии" – „Витоша ски", каза тя.

            Голямият проблем за възстановяването и обновяване на лифтовете е приемането на Плана за управление на Витоша.

            През 2018 г. е възложено и направено конструктивно обследване от „Софинвест” на Драгалевския лифт. То съдържа информация за актуалното състояние и препоръки за възстановяване на съоръжението, като е изпратено от арх. Здравков на район Витоша с указания за предприемане на действия по реда на чл. 195 5 196 от ЗУТ. През юли преписката е върната в районната администрация за произнасяне заради открити пропуски. На 27 октомври 2021 г. в Направление „Архитектура и благоустройство” е постъпило писмо от главния инженер на район Витоша, адресирано до собственика на съоръжението, с което го уведомяват, че е съставен констативен протокол. "Витоша ски" иска реконструкция на Княжевския лифт с кабинки. Този документ заедно с конструктивното обследване на лифта са дадени на „Витоша ски”, като е указан срок, в който да изложат своите констатации или възражения. Възраженията са изпратени и на 10 декември 2021 г. бе насрочено изслушване.

            Собствениците на съоръженията са информирани за предприемане на действия от Столична община за възстановяването на лифтовете и осигуряване на гражданите на достъп до планината. Прави се независима експертиза за възстановяване на Княжевския лифт. От „Витоша ски” също предлагат проект за възстановяване на Княжевския лифт, но с изграждането на нови стъпки и стълбове. Съществуващият лифт не може да бъде ремонтиран, защото за него вече не се произвеждат резервни части и защото е морално остарял. А най-сериозния мотив е капацитетът на въжената линия.

 

Btsbg.org © 2023 All rights reserved