ТУРИСТИТЕ ВНЕСОХА 7000 ПОДПИСА В ПОДКРЕПА НА ХИЖА „МАКЕДОНИЯ“

17/06/2024

На 14.06.2024 г. председателят на Инициативните комитети на Националните граждански инициативи, свързани с хижа „Македония“, Венцислав Венев, който е и председател на Български туристически съюз, внесе 7000 подписа в администрациите на Народното събрание и Министерски съвет на Република България. Подписите са събрани от туристи от цялата страна в подкрепа на предложенията на инициативите.

Националните граждански инициативи са насочени към сериозен проблем, свързан с хижите в България. Преди няколко години областната управа издава акт за държавна собственост за хижите „Македония“ и „Чакалица“ на името на НП „Рила“, като пред „Български туристически съюз“ (БТС) и туристическо дружество „Айгидик“ - Благоевград, това бе представено просто като една формалност. Но няколко години по-късно от парк Рила решиха да обявят конкурс за нов стопанин на хижа “Македония“, което налага туристическото дружество да се бори на конкурсни начала за стопанисването на хижата.

Хижа „Македония“ е стрoена 30-те години от туристите от Горна Джумая, с финансиране от БТС, от различни общественици и други благодетели и с много доброволен труд от туристи. Винаги се е стопанисвала от БТС чрез местното туристическо дружество, като в архива на Български туристически съюз се пазят много документи, доказващи това. Множество ремонти и подобрения са направени в хижата именно от БТС и от ТД „Айгидик“, а не от Държавата или НП „Рила“, а сега незнайно защо се решава НП „Рила“ да си присвои хижата, да я отдава под наем и като цяло да се занимава с една несвойствена за националния парк дейност.

Туристите от цялата страна очакват Народните представители в Народното събрание и Министрите в Министерски съвет да си свършат работата по най-добрия начин като оправят тази несправедливост.

Предложенията на гражданските инициативи са:

Деактуване на хижите „Македония“ и „Чакалица“ и спиране и анулиране на конкурса.
Извършване на необходимите законови промени, за да може хижите да бъдат актувани на туристическото сдружение. 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved