Важно съобщение за регистрираните участници в движение "Покорител на 10 - те планински първенци"

25/10/2021

Уважаеми участници в движението " Покорител на 10 - те планински първенци", 

Уведомяваме ви, че крайния срок за получаване на наградите на регистрираните участници за периода периода от 01.09.2019 г до 31.08.2021 г.е до 01.11.2021 г. включително.

Наградите се получават в стая 518 в Централата на БТС, бул. Васил Левски № 75, 5-ти етаж.

Телефон за връзка: 0882966322, 0882966300.

Наградите ще се получават от 10.00 ч. - 16.00 ч.

Btsbg.org © 2022 All rights reserved